Over geluk, yoga en mindfulness zijn al vele boeken geschreven. Voegt een boek als Go East dat over dezelfde thema’s gaat dan nog iets toe? Jazeker. Wat dit boek interessant maakt is dat Stine Jensen geluk en yoga vanuit een filosofische invalshoek benadert. In dit boek lees je niet wat geluk is, wat yoga is, maar wordt onderzocht wat het is. Er worden geen stellingen geponeerd, maar stellingen worden onderzocht. Zo zegt ze niet: dualisme is slecht, non-dualisme is goed, maar gaat ze in op onze dualistische mensvisie dat de mens uit lichaam en geest bestaat, vertelt ze hoe dit mensbeeld doorwerkt tot op de dag van vandaag en onderzoekt ze of het non-dualisme wel echt een alternatief is voor dualisme. En het knappe hierbij is dat Stine Jensen nooit een onbegrijpelijke filosoof wordt, maar dit allemaal helder uiteenzet en koppelt aan haar eigen ervaringen. Daardoor weet ze de aandacht van de lezer vast te houden en prikkelt ze tegelijkertijd de lezer om een eigen standpunt in te nemen. Hoe ervaar je zelf het onderscheid tussen lichaam en geest?

Dezelfde methode gebruikt ze als ze de samenleving onder de loep neemt. Zijn we in de westerse wereld het contact met ons lichaam verloren? Zijn we in Nederland collectief boos? Doordat ze hierbij dicht bij haar eigen ervaringen, vragen en scepsis blijft, wordt ze nooit moraliserend. Ze laat de ruimte open voor de lezer om een eigen visie te vormen. Ben jij ook boos? Heb jij contact met je lichaam?

Tegelijkertijd kun je het boek lezen als een praktische handleiding. Jensen beschrijft stap voor stap hoe ze haar weg in de yoga heeft gevonden en tussen de regels door geeft ze praktische tips waar je op moet letten als je zelf yoga gaat doen.

Door deze drieledige opbouw is het boek voor velen interessant. En of je van yoga nu echt gelukkiger wordt? Het beantwoorden van die vraag laat ik aan de lezer over.

Klik hier voor de boekgegevens of om het boek te bestellen.

Tanja van Hummel

Tanja van Hummel

Filosoof en Schrijfcoach

Tanja van Hummel is filosoof en schrijfcoach. Tijdens haar filosofiestudie aan de Radboud Universiteit ontdekte zij een voorliefde voor …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.