Het vlot geschreven pamflet met de opvallende titel gaat uit van de tweedeling tussen seculieren en gelovigen. De laatsten zijn in de minderheid. Vroeger was dat anders en bepaalde de kerk of de christelijke politiek de maatschappij. Orthodoxe christenen, de eerste doelgroep van Visser, moeten er nog steeds aan wennen dat dat nu anders is. De seculiere meerderheid maakt ondertussen een inhaalslag. Tal van wetten en wetsvoorstellen lijken op christen-pesten, schrijft Visser. De nieuwe meerderheid gedraagt zich als een Bokito (de gorilla die ooit in een Rotterdamse dierentuin ontsnapte en wild om zich heen sloeg). Veel orthodoxe christenen lijden ondertussen aan een Calimero-complex, naar het kuikentje uit de tekenserie dat altijd klaagde dat ze hem moesten hebben en dat dat niet eerlijk was…

Visser behandelt een aantal casussen uit de laatste jaren, over de weigerambtenaar, de rituele slacht, vrouwen op de kieslijst van de SGP en de discussie over subsidie aan een organisatie die homo’s wil leren celibatair te leven (Hart voor Homo’s). Aan al die discussies zitten principiële kanten, maar naar goed Nederlands gebruik worden ze meestal pragmatisch opgelost. Oftewel, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Met een beetje goede wil over en weer, wordt de angel al snel uit het debat gehaald, moet ook Visser toegeven. In de grote steden en buiten de Bijbelgordel, weten (orthodoxe) christenen daar al lang redelijk ontspannen mee om te gaan (p. 65).

In zijn voorwoord verklaart Visser dat hij zich beperkt tot de groep orthodoxe protestanten. Deze is ongeveer even groot als het aantal moslims in Nederland (5%). De publieke en politieke discussie over de (radicale) islam is veel urgenter. Visser wil zijn vingers daar niet aan branden “omdat er al veel over geschreven wordt” (p.8) – een beetje raar argument voor een wetenschapper die publiceert – en omdat hij “veel meer verstand heeft van orthodoxe protestanten”.

Voor die laatsten zal hij zijn boekje dan wel geschreven hebben. Echt spannend voor een breder publiek wordt het daarmee niet, ondanks de pittige titel.

Boekgegevens
Cors Visser, Seculiere Bokito’s en christelijke Calimero’s. De strijd om het grote gelijk, Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2016
Klik hier voor meer informatie.

profielfoto_Bert-Altena-2

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in Vries en als stadspredikant in Assen. Hij promoveerde in de theologie en geeft regelmatig …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.