Volgens religiewetenschapper Koert van der Velde ligt dat geheel anders. Hij waarschuwt in zijn boekje Geen gezweef voor de boeddhistische wolf in schaapskleren. Want wat angstvallig verzwegen wordt, uit commerciële overwegingen weet Van der Velde, is dat mindfulness geen neutrale ontspanningstherapie is maar op sterke religieuze overtuigingen stoelt. Ook al doen tal van mindfulness-trainers of dat niet van belang is, of dat het geheel naar eigen inzicht is of je je veel van deze religieuze (boeddhistische) wortels aantrekt, volgens Van der Velde loert hier het gevaar.

Hij waarschuwt dus voor kritiekloos meedobberen op de populaire mindfulnessgolf: “Mindfulness kan ontsporen in subculturele verbanden, maar met het mainstreamen van mindfulness zal het gevaar van ontsporingen verder toenemen. Met het aantal beoefenaars groeien het aantal variëteiten en het aantal fanatieke gelovigen, de economische en persoonlijke belangen, en daarmee de kans op machtsmisbruik en psychisch geweld” (p. 117). Een typerende passage voor het soort religieuze paniekvoetbal dat Van der Velde speelt.

Hij houdt eraan vast. Voor je het weet wordt mindfulness mindfoolness. De woordspeling is grappig. Maar echt vrolijk word je niet van zijn boekje. Het is eigenlijk een merkwaardig en toevallig samenraapsel van ervaringen, interviews, en samenvattingen van enkele publicaties. Na Van der Velde’s eigen slecht bevallen ervaring met een vipisanna-meditatie in een snikheet woestijngebied in India (p. 19 – 24) is het nooit meer helemaal goed gekomen, zo lijkt het.

Volgens Van der Velde wordt de diep-religieuze achtergrond van mindfulness geheim gehouden om inkomsten niet in gevaar te brengen. De opdrachten vanuit bedrijfsleven en overheid zijn te lucratief om te laten lopen. Maar als we werkelijk ernst zouden maken met de vrijheid van godsdienst en de scheiding tussen kerk en staat, zouden we veel kritischer moeten zijn. Het staat er echt, op p. 127: “Deze twee belangrijke historische hoekstenen van de rechtstaat komen in het gedrang als beoefening van mindfulness verplicht wordt” (nl. voor werknemers in overheidsdienst of bij defensie).

Van der Velde heeft een merkwaardig boekje bij elkaar gesprokkeld, dat meer lijkt voort te komen uit zijn problematische verhouding met religie dan dat het inzicht geeft in de achtergronden van mindfulness.

Klik hier voor de boekgegevens of om het boek te bestellen.

profielfoto_Bert-Altena-2

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in Vries en als stadspredikant in Assen. Hij promoveerde in de theologie en geeft regelmatig …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.