Het boek is geen doorlopend commentaar. Evenmin een exegese in de klassieke zin. Dat zijn wetenschappelijke genres die vaker de tekst doodslaan dan tot leven wekken. Nee, Sytze de Vries geeft telkens fragmentarische inzichten vanuit een poëtische benadering van de teksten.

Zoals bekend verschilt dit vierde evangelie (in de volgorde van het Nieuwe Testament) sterk van de andere drie. Johannes vertelt andere verhalen. Bekende verhalen als de bruiloft te Kana, de opwekking van Lazarus, of dat van de ongelovige Thomas, vinden we alleen bij hem. Bij Johannes geen Bergrede en ook geen gelijkenissen. Jezus treedt meer op als leraar en houdt diverse monologen in een verheven taal met plechtige zelfverklaringen als ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.

Lang gold daarom dit ‘theologische’ evangelie als het belangrijkste. De adelaar onder de evangeliën. Tegenwoordig lijken we juist moeite te hebben met deze ‘verheven’ taal.

Sytze de Vries helpt ons om de soms raadselachtige woorden en scènes uit het evangelie op een andere manier te begrijpen. Wie met het oog van de dichter – zoals hij zelf ook is – kijkt, ontdekt verborgen diepten. De Vries weet de geheimtaal van het evangelie te ontsluiten en maakt er taal van het geheim van. Zelf gebruikt hij het beeld van de tekst als bladerdeeg, opgebouwd uit verschillende laagjes, die steeds weer nieuwe betekenissen ontsluiten. Steeds meer balt zich dat samen in het beeld van Jezus die met grote innerlijke kracht “alles op één kaart zet, de kaart van de liefde” (p. 215). Liefde: hét thema van Johannes (en van Sytze de Vries).

Ook voor wie zelf al een paar keer door het evangelie is gegaan, staan er toch weer nieuwe dingen in. Dat zegt iets over de rijkdom van het origineel, maar ook over de theologische creativiteit van de auteur. In het boek vind je hier en daar liedteksten van zijn hand, die het poëtisch gehalte van dit boekje vergroten.

Een goede gids voor wie dieper in het evangelie van Johannes door wil dringen en een inspiratiebron voor wie er (een leven lang) uit preken moet.

Sytze de Vries, Van liefde gesproken, Skandalon Middelburg 2021, 224 pag., €22,50

profielfoto_Bert-Altena-2

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in Vries en als stadspredikant in Assen. Hij promoveerde in de theologie en geeft regelmatig …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.