De jonge theoloog Alain Verheij heeft twaalf mensen uit zijn netwerk gevraagd om een korte ’tegenstem’ te formuleren in het huidige politieke debat. In de inleiding noemt hij ze zelfs ‘profeten’. Want net als de Bijbelse profeten bieden zij weerwoord en dat is broodnodig. De verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. Er is een klimaat van bezorgdheid en angst, gevoed door politieke krachten die er belang bij hebben om dat klimaat in stand te houden of de boel zelfs nog wat op te stoken.

Door: Bert Altena

Maar als de nood het hoogst is, is de profetische redding dichtbij: “wat als een heel land in de greep is geraakt van angst en onbehagen? Wat als een volk het heeft verleerd om de schatten van de planeet te delen met de rest en nog vooral bezig is met de bescherming van zijn eigen rijkdom en zekerheden? Wat als een land in de greep is geraakt van nationalisme (eigen volk eerst), protectionisme (eigen welvaart eerst) en xenofobie (de uitsluiting van al het ‘andere’)? Dán kunnen profeten hun fijnste uur beleven!”, schrijft Evert-Jan Ouweneel in zijn bijdrage.

vrees nietHet boekje wil geen stemadvies geven, maar stem geven aan het tegengeluid. Dat klinkt heel divers, van een oproep om vluchtelingen dansend te omarmen (Mirjam de Vegt) tot het appèl om voor de groene zaak te stemmen (Reinier van den Berg). Toch is er een rode lijn te ontdekken in de verschillende bijdragen: Je laten leiden door angst is geen optie voor wie in het spoor wil gaan van de profeten en van Jezus zelf (Evert-Jan Ouweneel en Wim de Bruin). Er is een hoopvol visioen (Mirjam Kollenstaart – Muis), stem op een partij die het dichtst bij de Bergrede koerst (Jan Wolsheimer), maar vooral: ga met elkaar in gesprek en probeer de ander werkelijk te ontmoeten en te begrijpen (Paulien Vervoorn en Anne Westerduin).

De profeten klinken hier en daar een beetje al te voorspelbaar en politiek (en theologisch) correct: “Laten we bruggenbouwers worden. In beginsel zijn we allemaal ver¬vreemd van elkaar en vervreemd van God. Tot we onze bruggen over¬steken en elkaar in de ogen kijken. Elkaar ontmoeten. Hem ontmoe¬ten door de ander heen.” (Esther Kaper).

Jammer dat in de bijdragen zelf stem en tegenstem niet aan bod komen, dat had het allemaal wat spannender gemaakt. De vraag is dan ook of dit bescheiden boekje meer is dan de profetische roepende stem in de woestijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan nog is het waard dat die stem klinkt.

Boekgegevens
Alain Verheij, Vrees niet, de profetische tegenstem van twaalf christenen. Amsterdam, Uitgeverij Ark Media, 2017. ISBN 9789033801334, 32 bladzijden. Facebook pagina van Vrees Niet.

Bert Altena is predikant in Vries en Assen

bert altena 2024 – kopie

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in de Protestantse Gemeente Oost-Groningen. Hij promoveerde in de theologie en geeft …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.