Overeenkomstig het huidige tijdperk van twitter en facebook zijn de gekozen teksten kort van lengte maar niet minder rijk aan inhoud. De keuze van de teksten laat zien dat de samenstellers niet alleen naar de lengte gekeken hebben maar wel degelijk ook naar de inhoud. De lezer krijgt een evenwichtige selectie voorgeschoteld uit het omvangrijke oeuvre van Merton. Hiermee geven deze 365 korte teksten een gedegen kennismaking met deze monnik die ondanks zijn teruggetrokken leven een diepe verbondenheid voelde met de hele mensheid en de schepping.

merton56

Men kan soms twijfelen aan het nut van dit soort boekjes met inspirerende teksten voor het hele jaar. Een uitgave als deze staat echter in een lange spirituele traditie om korte inspirerende teksten over te schrijven om ze zodoende te kunnen blijven herkauwen ter inspiratie, bemoediging en zelfs verbetering van leven. De samenstellers van deze bloemlezing van Thomas Merton laten ons door hun keuze zien hoezeer zij ondergedompeld zijn in en leven vanuit de rijkdom van de teksten van Thomas Merton.

‘Wat op dit moment van ons gevraagd wordt is niet zozeer om te spreken over Christus, maar om hem in ons te laten leven, zodat anderen hem kunnen vinden door te ontdekken hoe hij leeft in ons.’ (de laatste woorden van Thomas Merton, 10 december 1968. blz. 210) Dit boekje is een toegankelijke hulp bij de ontdekkingstocht naar het innerlijk in iedere mens.

Voor meer informatie over dit boek of om het boek te bestellen: klik hier.

SONY DSC

Dom Bernardus Peeters

Abt

Dom Bernardus Peeters is sinds 2005 abt van Abdij Koningshoeven in het Brabantse Berkel-Enschot. Regelmatig verzorgt hij lezingen over aan …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.