Henk Veltkamp heeft sinds het begin van zijn predikantencarrière beroepsgenoten verzameld. Dat wil zeggen, hij is op zoek naar priesters, predikanten en andere geestelijken in de romanliteratuur. Hij heeft een uitgebreide verzameling bij elkaar gebracht van fictionele collega’s. In zijn boek Vreemde vogels wordt deze zeer diverse ‘volière’ aan Gods grondpersoneel getoond, terwijl ze aan het werk zijn in pastoraat of prediking, lopen te tobben over hun roeping of worstelen met de liefde. “Op die manier biedt Vreemde vogels dus een soort historische, culturele en godsdienstsociologische staalkaart, met een caleidoscopisch beeld van christelijk geloof en kerk gedurende de afgelopen tweeënhalve eeuw in Europa en Noord-Amerika”, schrijft de auteur in zijn voorwoord (p. 12).

In tien thematische hoofdstukjes (zoals ‘op de kansel’, ‘pastorale zorg’, ’twijfels’, ‘familie’) worden telkens tien geestelijken gepresenteerd, die aan de fantasie van schrijvers zijn ontsproten. Sommige auteurs zijn met twee of drie romans vertegenwoordigd. Je verbaast je hoe dikwijls de leden van de beroepsgroep in een roman figureren. Maar of de domineeroman daarmee al een apart genre vormt, zoals de doktersroman, blijft nog even de vraag. Veltkamp gaat er niet op in.

Het is een boek om wat in te bladeren. Op zoek naar je favoriete romandominee, of om uitgedaagd te worden de ontbrekende exemplaren in het album van Veltkamp te ontdekken. De portretjes zijn vaak te beknopt om een volledige indruk te krijgen van het betreffende personage. Dat maakt nieuwsgierig naar de besproken romans en misschien is dat wel het belangrijkste oogmerk van de verzamelaar. Want die wil niet alleen pronken, maar ook anderen aansteken met zijn enthousiasme. Twee registers op auteursnaam en verschijningsjaar helpen om zelf op zoek te gaan.

Henk Veltkamp, Vreemde vogels. Dominees en priesters in de wereldliteratuur, Kok Utrecht 2016, 224 pag.
Klik hier voor meer informatie over dit boek.

bert altena 2024 – kopie

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in de Protestantse Gemeente Oost-Groningen. Hij promoveerde in de theologie en geeft …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.