Er is een verhaal waar ik elke 4 mei aan moet denken. Over mijn oma die met haar moeder een lang stuk moest lopen om haar oom op de boerderij om eten en drinken te vragen. Dat kregen ze niet, want die tak van de familie had een andere kant gekozen in de gereformeerde kerkstrijd van 1944, de Vrijmaking. Ze liepen het hele stuk terug. Mijn overgrootmoeder, die haar dochter al die tijd tegen de kou had beschut, was door haar krachten heen en viel flauw.

Wie mag je herdenken?

Volgens het memorandum dat officieel bij Dodenherdenking hoort, mag ik deze geschiedenis niet herdenken tijdens die twee minuten stilte. Dit staat er namelijk:

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Memorandum Dodenherdenking

Mijn oma en haar moeder kwamen niet om tijdens de Tweede Wereldoorlog en vallen dus niet onder de omschrijving. Misschien moet je dit verhaal direct gesproken ook eerder aan een gereformeerde twist wijten dan aan het fascisme. Toch zal niemand het me kwalijk nemen dat ik mijn voorstelling van deze geschiedenis in mijn gedachten afspeel om 8 uur, tussen zwartwit-foto’s van Anne Frank en scènes uit Band of Brothers.

Alomtegenwoordig

Zo gaan heel veel Nederlanders in hun persoonlijke Dodenherdenking net iets verder dan het officiële boekje. Mensen uit de Joodse gemeenschap hebben een ongekende verzameling verhalen van moord, verraad, verzet en lijden te herdenken. Mensen met een familiehistorie in Nederlands-Indië zullen hun gedachten hebben bij de politionele acties in de jaren na de oorlog. ‘Hollanders’ hebben gevarieerde familiegeschiedenissen van onderduikadressen en tewerkstelling, collaboratie en opstand. Oorlogsvluchtelingen in Nederland zullen de herdenking van deze oorlog aan de oorlogen in het vaderland koppelen.

Mijn zeer gerespecteerde (toevallig ook Vrijgemaakte, maar dat terzijde) collega Rikko bezocht eerder dit jaar een vluchtelingenkamp in Griekenland en wie zal hem kwalijk nemen dat hij wat hij daar gezien heeft komende donderdag meeneemt in zijn herdenking?

Alain Verheij-3
Alain Verheij is theoloog. Beeld door: Alain Verheij

De aanleiding is voor ons allen hetzelfde: de Tweede Wereldoorlog, een gruwel van onvergelijkbare proporties. De misdaden tegen de menselijkheid die we nooit mogen vergeten. Van daaruit associëren we in vrijheid verder naar de kleinere broers en neefjes van de nazi-terreur. Onvrijheid, massamoord en alle mechanismen onder de Holocaust zijn godbetert nog steeds alomtegenwoordig.

Marc Chagall

Het is het heilige werk van een theoloog om oude, allesbepalende verhalen ritueel in leven te houden. Denk bijvoorbeeld aan de kruisiging. In veel kerken gedenkt men die kruisiging met Goede Vrijdag (of in de eucharistie) op een vrij vaste manier, met vaste formules en rituelen. Mooi is dat. In andere kringen zoeken voorgangers en gemeenschappen juist naar een manier om die kruisiging te actualiseren, extra indringend te herbeleven door het te koppelen aan een actuele situatie.

Zo gebruikte Marc Chagall, de joodse kunstenaar, de kruisiging tijdens de Tweede Wereldoorlog omdat hij in dat symbool de ultieme verbeelding van de Sjoa zag. Het effect is ontroerend en ijzersterk. In deze context komt zowel het verhaal van Jezus als het lijden van de Joden in de nazi-tijd extra sprekend uit de verf.

Beide geschiedenissen zijn paradigmatisch voor ons. Onsterfelijk in hun onuitsprekelijke pijn en schreeuw om recht. Om verlossing. Een kosmisch god-waar-ben-je.

Verhaal ritueel vormgeven

Laat Rikko Voorberg de Dodenherdenking verwateren door er dit jaar op deze plaats deze vorm aan te geven? Natuurlijk niet. Rikko en ik zijn theologen die opgroeiden na de God-is-dood beweging. De vraag die de Holocaust opriep echoot de vraag van Jezus aan het kruis: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De complete theologie van onze generaties is gestoeld op dit 20ste-eeuwse trauma. Dat krijg je niet uit ons systeem, en dat moet ook niet.

Het is het heilige werk van een theoloog om oude, allesbepalende verhalen ritueel in leven te houden.

Wat Rikko doet, is zijn werk. Het zoeken naar wegen om een verhaal dat we nooit mogen vergeten ritueel vorm te geven. Op zo’n manier dat (in dit geval) de Tweede Wereldoorlog én de actualiteit genadeloos in onze zielen binnenkomt en de roep van het vergoten bloed weer oorverdovend hard in ons doorklinkt.

Als deze actie op het Rembrandtplein niet dat effect op jou heeft, blijf er dan weg. Ga naar de Dam, kijk een film of een documentaire of eet, zoals ik, met je familie. Zoek een vorm die jou het best helpt om de verschrikkingen te herdenken en de betrokkenen te eren.

Maar neem het een ander niet kwalijk als hij doet wat een pionier-theoloog al tweeduizend jaar hoort te doen: alles op alles zetten om de verhalen in leven te houden die onze blik op de werkelijkheid in het juiste licht zetten.

Alain Verheij

Alain Verheij

Theoloog

Alain Verheij (1989) is reliblogger en ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij schopt graag relletjes op internet, waarbij hij naar eigen …
Profiel-pagina
Al 16 reacties — praat mee.