Ik maak me zorgen over de ontwikkelingen in ons land. Ja, ook over het coronavirus, maar meer nog over het virus van wantrouwen, angst en verdeeldheid. Het virus dat doelbewust verder ontwikkeld en zonder scrupules verspreid wordt. Het virus dat meer en meer schade berokkent aan een samenleving die toch al in verwarring is. Het virus dat z’n giftige werk doet door te kwetsen, schofferen en bedreigen.

Het is jammer dat er volwassenen zijn die er niet altijd in slagen het goede voorbeeld te geven. Maar het is ronduit tragisch dat er volwassenen zijn die zelfs het minste vermogen tot kritische zelfreflectie compleet lijken te missen. Die het aan hun laars lappen dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Die schaamteloos onbeschoft gedrag aanmoedigen. Die het aan ouders, docenten en scheidsrechters laten om het verkrachte recht op vrijheid van meningsuiting weer tot redelijke proporties terug te brengen.

Wat de makers en verspreiders van het virus echter niet weten, is dat het nog veel schadelijker is dan het op het eerste gezicht al lijkt. Want het tast niet alleen degenen aan die er mee besmet worden. Het ontregelt en vernietigt sluipenderwijs de geestelijke gezondheid van hen die het ontwikkelen en verspreiden en misvormt hen zélf tot tragische karikaturen van wat ze als mensen hadden kunnen zijn.

Want kwetsen, schofferen en bedreigen is tegennatuurlijk en onmenselijk. Je kúnt niemand schade toebrengen zonder jezelf te beschadigen. Kwetsend gedrag is als het drinken van zout water. Het biedt een kortstondig, maar loos genoegen. Maar je hebt er steeds meer van nodig en wat niet meteen zichtbaar is, wordt pas later pijnlijk duidelijk: je gaat er onherroepelijk zelf aan kapot.

Ook wie zint op macht kan niet om de aloude vraag heen: ‘Wat heb je eraan als je de wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel?’ Een zinvol bestaan en waarachtig geluk kan alleen gevonden worden door wie op zijn minst probéért te leven naar de kwaliteiten van haar ziel: liefde, vriendschap en compassie. Alles wat daar niet op geënt is, heeft geen toekomst. Dat is de tragiek van wie willens en wetens kwetst, schoffeert en bedreigt om het virus van wantrouwen, angst en verdeeldheid te verspreiden.

Dirk 3707

Dirk van de Glind

Schrijver en docent levensbeschouwelijke vorming

Dirk van de Glind was jarenlang docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken in de schatkamers …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.