Kent u zo’n zorgorganisatie in Nederland? Ze zijn nog erg zeldzaam. Overheidsbeleid is decennia lang gericht geweest op controle vanuit een intrinsiek wantrouwen in haar burgers. Ook in de zorg en het zorgonderwijs. De politiek relde alleen nog maar over incidenten en dat zorgde voor nog meer regels vanuit organen als de IGZ. Als antwoord daarop zijn zorgbestuurders mee gaan doen aan de overvloed aan tussenlagen van managers, rapportages, verantwoordingen en protocollen. Of deze altijd zinvol waren voor het primaire proces en de patiënt werd niet eens altijd meer gevraagd.

Bevlogenheid vliegt de zorg uit

Resultaat is dat mensen die in de zorg werken het niet meer kunnen bolwerken. De werkdruk is veel te hoog, niet door directe zorg voor mensen, maar door administratieve druk. Zorgbreed zie je dus veel compassiemoeheid, burnout, chronische oververmoeidheid en mensen die hun baan in de zorg opzeggen. Dat is in een tijd van vergrijzing een gevaarlijke tendens die gekeerd moet worden. Niet door hetzelfde te blijven doen als altijd: nog meer regels en controle. Maar door het tegenovergestelde: met COM-passie werken, ont-regelen, vertrouwen op vakmanschap, samenwerken en de patiënt en diens familie/mantelzorg als partner in het zorgproces opnemen.

Korte historie

Compassion for Care is in 2010 bedacht door een aantal medisch studenten van het VUmc, UMC Utrecht en UMC St Radboud. Zij zagen dat zelfs al tijdens de opleiding studenten hun passie en compassie kwijt raakten door het onderwijssysteem en tijdens coschappen en daarna, ook door het zorgsysteem. In april 2011 lanceerde Salmaan Sana tijdens TEDxMaastricht (met dank aan Lucien Engelen van het Radboud REshape & Innovation Center) het charter van Compassion for Care. Een staande ovatie was zijn deel. Er kwam veel herkenning en erkening voor de beweging die de balans tussen efficiency en menselijkeheid in de zorg wil herstellen. Het team studenten werd al snel aangevuld met professionals die hen helpen de beweging verder op te tuigen. In april 2012 was de Stichting Compassion for Care een feit. SWG Arts en Werk / Carrièrecentrum voor Artsen en uitgeverij Springer/BSL maken het met hun sponsoring mogelijk maken om de boodschap nog breder te gaan verkondigen.

Het doel is systeemverandering

Compassie in de zorg is de vaardigheid het lijden van anderen te zien, aan te voelen en begrijpen en de wens de persoon te helpen door aandacht, vakmanschap en doortastende actie. De combinatie van vakmanschap en compassievolle bejegening is wat op een efficiënte en menselijke manier de vele problemen in de zorg kan oplossen. Compassion for Care wil dat compassie binnen tien jaar het leidend principe is in alle sectoren van de gezondheidszorg. In onze visie is dit de grootste verandering en meest effectieve ‘innovatie’ in de gezondheidszorg ooit. Onderzoek en praktijk hebben al aangetoond dat terugkeer naar de menselijke maat, focus op het primaire proces en ruimte voor de professionaliteit van de zorgverlener, zorgt voor grotere patiënt/cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, patiëntveiligheid en zelfs kostenbesparingen.

Drie pijlers

Compassion for Care wil haar doel op drie manieren bereiken. Community: we verbinden mensen, organisaties, ideeën, kennis en ervaring rondom compassie en de menselijke maat in de zorg. Educatie: we werken eraan dat binnen 10 jaar compassie een integraal onderdeel is van de opleidingen in de gezondheidszorg. Daarnaast bieden we zelf lezingen en workshops in bestaande zorgorganisaties. Onderzoek: we brengen in kaart wat de huidige stand van zaken is in het onderzoek naar compassie in de zorg en welk onderzoek geïnitieerd dient te worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten of zich aansluiten bij Compassion for Care? Graag! U kunt bijvoorbeeld meedoen en meedenken op 29 mei tijdens de bijeenkomst ‘Compassie in de zorg’ van ShiftHappens. U kun ons charter ondertekenen, ons volgen op Twitter en uw steun aan ons zichtbaar maken met een Twibbon. U kunt ons volgen op Facebook en meediscussiëren op LinkedIn. Bent u geïnteresseerd in een lezing of workshop of wilt u praten over een andere vorm van partnerschap, neem dan contact op via: [email protected].

En oh ja, houd vooral uw agenda vrij op 30 november 2012, voor ons congres Ziel en Zakelijkheid in de zorg’.

Harriët Messing

coach, luistertrainer en mindfulnesstrainer

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.