Wanneer is dit conflict begonnen? Weten we dat nog? Begon het in 1882 met een eerste immigratiegolf van Joden uit Oost-Europa naar het Heilige Land? Werd de woede van de Arabieren in Palestina ontstoken toen in Leipzig en in Wenen in 1896 de ‘vader van het moderne zionisme’ Theodor Herzl zijn boekje Der Judenstaat liet verschijnen? Der Judenstaat, een Versuch einer Modernen Lösung der Judenfrage wordt nog steeds beschouwd als een van de belangrijke documenten die hebben geleid tot de latere oprichting van de Staat Israël.

Was het de wereldwijde belangstelling voor het eerste Zionistische Wereldcongres een jaar later, in 1897, in Bazel waardoor de Arabische machten zich verzamelden tegen een op te richten Joods thuisland? Was het het negeren van de waarschuwende brief van de Jeruzalemse rabbijn Josef Chaim Sonnenfeld (1848-1932) aan het adres van de zionistische voormannen aan het begin van de twintigste eeuw? In die brief riep de rabbijn op te waken voor een conflict met de autochtone Arabische en Palestijnse bevolking van het oude Palestina. Was het dit niet luisteren naar deze goede raad waardoor talloze geweldsescalaties ontstonden?

Eigenlijk is het niet zo relevant meer om terug te kijken wanneer en door wie het allemaal begonnen is. Duidelijkheid en helderheid over de volgorde van de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen 180 jaar zullen nog steeds geen oplossing aandragen om tot een veelbelovende vrede te komen. Ja, 180 jaar. Want zo lang geleden waren er al conflicten tussen de Arabische en Joodse inwoners van het oude Palestina. Het pogrom in het in noord Israel gelegen stadje Safed in 1834 wordt gezien als zo een uiting van het conflict. En ook dat conflict was niet de eerste confrontatie in de geschiedenis van Safed.

180 jaar geweld plaatst onze Nederlandse perceptie van een heel lange oorlog, de tachtigjarige oorlog, in de schaduw.

Terug blijven kijken naar het ontstaan van het conflict zal allang geen eenduidend antwoord meer geven op de vraag of de datum 14 mei 1948 moet worden gezien als de ‘Oprichting van de Joodse Staat Israel’ of als ‘Al Nagba’, de catastrofe, zoals een groot deel van de Arabische bevolking de afloop van de bevrijdingsoorlog toen noemden.

Terug blijven kijken zal niet meer zichtbaar maken wat en wie nu de oorzaak was van het ontstaan van het conflict. Achterom blijven kijken zal elke oplossing naar een noodzakelijke vrede in de weg blijven staan. Meer dan honderd jaar oorlog heeft geen oplossing gebracht. De enige oplossing die nog kans maakt is honderd jaar vrede.

In 1917 stuurde de Britse minister van buitenlandse zaken Arthur James Balfour een brief naar de Joodse gemeenschap met de boodschap dat de regering van het Verenigd Koninkrijk de plannen voor het vestigen van een Joods nationaal tehuis in Palestina ondersteunt. Een van de vooraanstaande geestelijk leiders van de grote Joodse gemeenschap in Oost-Europa, rabbijn Israel Meir Kagan (1839-1933), noemde deze brief, de zogenaamde Balfour Verklaring, destijds ‘een glimlach vanuit de hemel’.

Nu honderd jaar later zou het velen boeien om te weten of in de hemel die glimlach nog aanwezig is.

Heel aannemelijk is dat in ieder geval de tragiek van ook de laatste vier doden en al die andere gewonden, net als de tragiek van de naasten rond de dader van deze aanslag en van al die eerdere heftige confrontaties rond het conflict, geen glimlach in de hemel maar tranen te weeg brengen. Hemelse tranen die ons mensen smeken alsjeblieft op zoek te gaan naar de mogelijkheid om een einde te maken aan deze vreselijke vijandschap.

De vijandschap duurt al veel te lang en blokkeert de heilzaamheid van een vrede.

Terugkijken helpt niet. Vooruitkijken wel. Oorlog heeft niets opgelost. Vrede gaat dat wel doen.

Lody van de Kamp2

Lody van de Kamp

Rabbijn

Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.