Het antwoord is: “Ja, dit kan allemaal zo.” Demonstreren is een recht. En als dat binnen het kader van de regels die hier voor gelden gebeurt, is er niets op tegen.

Een andere foto komt langs. Een groepje christenen, dominees  met in hun midden de rabbijn, staan omhuld door Israëlische vlaggen op de stoep van de Israëlische ambassade in Den Haag, een geliefde plek om te demonstreren. “Die Christenen samen met de rabbijn in deze tijd met Israëlische vlaggen de straat op. Kan dat nou allemaal maar zo?” Ook hier is het antwoord: “Ja, dit kan allemaal zo”.

De volgende vraag die gesteld zou moeten worden, die blijft echter achterwege. En dat is: “Heeft dit zin? Bereiken we hier iets mee?” Het antwoord is een  dubbel en dwars: nee. Hier bereiken we niets mee. Integendeel. Met dit soort vlaggen- en demonstratiestrijd worden we deelgenoot aan het conflict wat we natuurlijk allemaal juist willen bestrijden. In plaats van vrede en verbondenheid te stichten stimuleren we tweedracht.

Ieder weldenkend mens heeft in de deze tijd maar één doel voor ogen. En dat doel bestaat uit vijf letters “vrede”. Dat is het. Die vrede zal in Gaza, in Israël, in Palestina moeten worden bereikt. Daar zullen de raketten en de bommen moeten gaan zwijgen. Dat kan alleen gebeuren door een toenadering van de partijen. Vrede maak je met je vijanden. Niet met je vrienden. Daar op die plek zal het moeten gebeuren. Hier in Nederland gaan we dat voor de Israëliërs en de Palestijnen meer dan drieduizend  kilometer verwijderd niet redden.

ea25a9a00791a57d6886b227165cc5ac

Maar kunnen wij in ons eigen landje dan niets doen? Moeten we afwachtend op onze handen gaan zitten of desnoods onze handen in gebed vouwen in de hoop dat de Eeuwige die vrede zal bespoedigen? Mogelijk dat laatste.

Maar daar zijn we niet klaar mee. We moeten ook nog ons gezond verstand gebruiken. En dat gezonde verstand vertelt mij in ieder geval dat wij allereerst alles moeten doen om te voorkomen dat het conflict, de tweespalt tussen Palestina en Israel, nog verder naar Nederland wordt gehaald. Dit soort vlaggengedoe maakt het conflict niet kleiner, het maakt het eerder groter. Vandaag een pro-Palestina demonstratie in de stad, morgen Israëlische vlaggenparade op straat. Dit wordt weer gevolgd door luid scanderende jongeren die het nu over Joden en Nazí’s hebben met het gevolg dat de Israël-gangers hun tegenstanders weer als antisemieten beschrijven.

“Ja, dit mag en dit kan allemaal”. Maar, van beide kanten, moeten zij die dit opzetten en stimuleren, zich drommels goed realiseren dat zij niet bijdragen aan de oplossing van het conflict en mede de verantwoordelijkheid dragen voor het nog verder verstoren van de onderlinge verhoudingen in Nederland. En die verstoring is niet zo één, twee drie hersteld op het moment dat het weer wat rustiger wordt in Gaza en Israël.

Te midden van het oorlogsgeweld bestaan verwoede pogingen én in Israel én in Palestina om tot vrede te komen. Arabieren, Palestijnen,  Israëliërs, Joden en Moslims, zoeken elkaar op. Helaas wordt de stem van deze krachtinspanningen luidkeels overstemd door de bommen en de sirenes. Hier in Nederland zijn er velen die juist deze hoopvolle bewegingen steunen. Ondanks de verschillen, ondanks de verschillende inzichten, zichzelf nooit laten leiden door vijandschap maar wel door de zoektocht naar een rechtvaardige vrede.

De eenzijdige demonstraties van beide kanten zoals die nu plaats vinden, verstoren die pogingen.  Maar we weten dat zwaaiende vlaggen in de hand van hen die gemeenschappen uit elkaar lijken te drijven het niet van gewone vreedzame burgers gaan winnen.

Lody van de Kamp2

Lody van de Kamp

Rabbijn

Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.