andremerie

André Meiresonne

Masterstudent Spiritual Care

André Meiresonne is masterstudent Spiritual Care aan de Vrije Universiteit en betrokken bij  de remonstrantse gemeente Den Haag.

Recente artikelen van André Meiresonne