Christiaan Hogenhuis

Natuurkundige en filosoof

Christiaan Hogenhuis studeerde natuurkunde en filosofie en werkte bijna dertig jaar in diverse levensbeschouwelijke organisaties op het terrein van verantwoorde technologie, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, migratie, integratie en populisme. Hij is lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken.

Recente artikelen van Christiaan Hogenhuis