Femmiane Bredewold

Femmianne Bredewold

Simon van der Weele (filosoof) en Femmianne Bredewold (socioloog) is als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze werkt daarnaast als bijzonder hoogleraar Samenleven met Verschil bij het Ben Sajet Centrum in Amsterdam.

Recente artikelen van Femmianne Bredewold