Jan-Anne-Bos

Jan Anne Bos

Emeritus predikant PKN

Jan Anne Bos is nog besmet met het virus van het Conciliair proces. Hij heeft meegewerkt in de Armoedebeweging. Bos schreef een proefschrift over de nieuwe technieken om de mens te verbeteren; en de vraag naar een kerkelijke / gelovige houding ten aanzien van deze thematiek. Tegenwoordig is hij secretaris van de oudste Kerkelijke Vredesbeweging “Kerk en vrede”. Bos publiceert over deze thema’s op zijn website: bosjananne.wordpress.com

Recente artikelen van Jan Anne Bos