waszink

Jan Waszink

Onderzoeker

Jan Waszink is onderzoeker op het gebied van vroegmoderne literatuur en politieke theorieën. Zijn specialisaties zijn het politieke denken van onder meer Hugo de Groot en Justus Lipsius, en verder de vroege geschiedenis van de secularisering in Europa, en de rol van klassieke teksten in dat proces, met name de Romeinse geschiedschrijver Tacitus.

Recente artikelen van Jan Waszink