maarten vd vlist

Maarten van der Vlist

Maarten van der Vlist (1954) studeerde in de zeventiger jaren in Wageningen aan de Landbouwhogeschool. Vanuit de Boerengroep en de studierichting Cultuurtechniek initieerde hij en nam hij deel aan regionale werkgroepen met jonge boeren over landbouw en weidevogelbeheer. Vervolgens werkte hij ongeveer twintig jaar aan de Landbouwuniversiteit bij de vakgroep Planologie. Tussen 1999 en 2021 werkte hij bij Rijkswaterstaat aan ruimte voor water en de laatste jaren onder meer aan de droogte. Overigens was Maarten van der Vlist ook lid van CvS.

Recente artikelen van Maarten van der Vlist