mariecke

Mariecke van den Berg

Mariecke van den Berg is bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Catharina Halkes leerstoel) en universitair hoofddocent religie en gender aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Recente artikelen van Mariecke van den Berg