Naomi-Woltring

Naomi Woltring

Promovenda politieke geschiedenis

Naomi Woltring is promovenda aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt de geschiedenis van neoliberalisme in Nederland tussen 1989 en 2008, met bijzondere aandacht voor de hervorming van de verzorgingsstaat en marktwerking.

Recente artikelen van Naomi Woltring