rick-benjamins-2

Rick Benjamins

Hoogleraar vrijzinnige theologie

Rick Benjamins (1964) is hoogleraar vrijzinnige theologie. Zijn voornaamste interesse gaat uit naar liberale theologie en postmodernisme. Hij studeerde theologie in Groningen en Marburg en schreef zijn dissertatie over Origenes van Alexandrië. Van 1993 tot 2008 was hij predikant, sinds 2008 fulltime wetenschapper.

Als predikant was hij een van de oprichters van ‘Op Goed Gerucht’, een beweging van vooruitstrevende predikanten die voeling willen houden met de post-christelijke en postseculiere cultuur; als hoogleraar liberale theologie was hij mede-initiator van ‘The Liberal Lecture’ als middel om relevante theologieën aan een breder Nederlands publiek te presenteren.

Recente artikelen van Rick Benjamins