Sarah+2

Sarah van Dijk

Student Religiewetenschappen

Sarah van Dijk is student Religiewetenschappen aan de UvA. Zij richt met name op de rol die religie en levensbeschouwing hebben binnen het Nederlandse onderwijs en op nature-based spirituality. Dit is een vorm van spiritualiteit, waarin de natuur centraal staat. Op dit moment werkt zij als stagiair bij bureau Common Ground: een maatschappelijke onderneming die zich inzet om het onderwijs vanuit de praktijk te verbeteren. Binnen deze stage ondersteunt zij de lopende projecten en onderzoekt ze de relatie tussen burgerschap en religie. Zij zet zich graag in om het onderwijs meer divers en uitdagender te maken voor de leerlingen en studenten. Wat haar betreft mogen religie en levensbeschouwing een groter aandeel krijgen in het gemiddelde Nederlandse curriculum.

Recente artikelen van Sarah van Dijk