T.de-Reus

Tjerk de Reus

literatuurcriticus, journalist

Tjerk de Reus (1971) is literatuurcriticus en journalist voor het Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers en incidenteel voor andere bladen (Reformatorisch Dagblad, Soteria, Radix, Liter). Hij schrijft artikelen, interviews en recensies op de terreinen theologie, filosofie, samenleving en moderne Nederlandse en internationale literatuur. Zijn literaire belangstelling ligt bij het grensvlak van christendom en literatuur. Eind 2017 verwacht hij zijn dissertatie gereed te hebben over de poëtica van Ad den Besten (1923-2015).

Recente artikelen van Tjerk de Reus