Het Apostolisch Genootschap werd in 1951 opgericht in Nederland en heeft zich sindsdien ontwikkeld van een gesloten groepering met een hiërarchische cultuur naar een liberale levensbeschouwing. Het genootschap heeft een vrijzinnige visie op God, de schepping en de plaats van de mens hierin en kan worden gerekend tot het religieus humanisme.

Tegelijk met de benoeming van Annemieke Floor-Schreudering start een nieuw uitvoerend bestuur. De veranderingen maken deel uit van een breder veranderingstraject naar minder hiërarchie binnen het Apostolisch Genootschap, en meer verantwoordelijkheid bij leden en andere betrokkenen. Dit leidde in 2021 tot een zoektocht naar een nieuw organisatiemodel “dat ruimte biedt aan autonomie, initiatief en eigenaarschap van deelnemers” om het gedachtegoed van het genootschap “toekomstbestendig en impactvoller” te maken.

Zeven decennia lang kende het genootschap de functie van apostel, die tevens bestuursvoorzitter was. Met de benoeming van twee eerstverantwoordelijk voorgangers in 2022 verdween de functie van apostel en kwam er een statutaire scheiding tussen het geestelijk leiderschap en het voorzitterschap van het bestuur van het genootschap. Een nieuwe voorzitter van het bestuur die de dagelijkse leiding heeft over het genootschap is nu de volgende stap die wordt genomen.

De twee eerstverantwoordelijk voorgangers Nanda Ziere en Marten van der Wal, die deel uitmaken van het bestuur, zijn verantwoordelijk voor de borging van verdieping, inspiratie en nabijheid in de activiteiten die het genootschap ontplooit. In mei worden nog twee bestuurszetels vervuld door een bestuurslid Operationele zaken en een bestuurslid Financiën.

Met de benoeming van een uitvoerend bestuur is volgens de organisatie een belangrijke vervolgstap gezet naar een “beweging waarin de participatie van mensen die zich verbonden voelen met het gedachtegoed van het genootschap is verankerd.”

Lees ook

Nanda Ziere en Marten van der Wal – kopie

Apostolisch Genootschap verder zonder apostel

Aanstelling twee eerstverantwoordelijk voorgangers markeert verandering

Bert_Wiegman

“Meer dan ooit leren we dat ‘wij’ het ‘nieuwe ik’ is”

Bert Wiegman, Apostolisch Genootschap, pleit voor een open mind en een warm hart.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.