De rode draad in de boodschap van de bijbel en van de koran is hetzelfde: wil je mens zijn zoals God heeft bedoeld of kies je ervoor een ‘koning’ te zijn met al het onrecht dat daaraan verbonden is. Dat betoogt missioloog en islamkenner Anton Wessels in het nieuwste nummer van VolZin.

Thora, bijbel en koran zijn steeds verhalen van twee steden. Ze stellen ons voor de vraag: voor welk visioen kies je? Babel of Jeruzalem, Mekka of Medina. Mozes staat tegenover de farao. ‘Er is geen God dan ik!’ zegt de laatste. In het Evangelie worden twee koningen der joden genoemd en tegenover elkaar gesteld: Herodes en Jezus. En zo moet ook de profeet Mohammed tegen de goddeloze en onrechtvaardige leiders van zijn stad optreden. Ook hij moet wegtrekken, een Exodus voltrekken, naar de stad Medina. Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed; zij allen gaan op weg naar het land dat God hen zal wijzen, het beloofde land, de beloofde stad, het nieuwe Jeruzalem, de stad van licht. De stad ook van de toekomst, de plaats waar, ‘het recht de vrede met een kus begroet’.

Download hieronder het artikel van Wessels!

Bron: Opinieblad VolZin

Nog geen reactie — begin het gesprek.