Gutte gut, ik moest wel lachen toen ik in Dagblad De Pers een interview las met Mark Rutte, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Volgens Rutte is de Nederlandse traditie gebaseerd op joods-christelijke fundamenten. Hij vindt dat deze twee levensbeschouwingen zich fundamenteel onderscheiden van het islamitisch geloof. (Klik hier voor dit interview)

Door: Suzan Yücel

Deze twee religies zijn namelijk gebaseerd op ‘vergeving’ en dat was niet terug te lezen in de islam. Letterlijk zei Rutte: “Vergeving tref je in de islam niet aan. Ex-minister Ella Vogelaar was zo warrig dat ze in de islam een waardevolle basis van onze traditie meende te zien.”

Geen vergeving in de islam? Ik snap niet waar Rutte zijn informatie vandaan haalt. Bijna alle soera’s in de koran beginnen met “Bismillah irahman Irahiem” en dat betekent in het Arabisch: In Naam van Allah de Barmhartige en de Genadevolle. De wortels van de islam liggen nou juist in vergeving en rechtvaardigheid. Ook vele overleveringen in de islam zijn doorspekt met genade en vergeving. Zo is er een bekende overlevering van een prostituee voor wie Allah (SWT) de poorten van de hemel opende omdat ze een dorstig hondje te drinken gaf.

Ik weet zeker dat ik op dit artikel reacties krijg van mensen die met allerlei passages in de koran komen aanzetten die wél gewelddadig zijn. Maar in dit artikel vertel ik hoe ik mijn geloof ervaar, meer niet. Elke gelovige geeft op zijn eigen manier richting aan zijn leven en iedereen doet dit anders.

Sowieso denk ik dat de media niet een steentje, maar een rots bijdragen aan het beeld van een moordlustige, explosieve islam vol van Arabieren met zwaaiende zwaarden en vrouwen die achter muren verstopt worden. Wanneer zie je nou een gemiddelde moslim op tv? Het zijn altijd weer extremen: je bent of een meisje van halal of een meisje van haram. Er zit niets tussenin. Moslims zie je op het NOS-journaal en bij Nova altijd weer in woedende menigtes “Allahoe akbar” schreeuwen. Ze steken vlaggen en poppen in brand of je ziet ze huilend voor verwoeste huizen staan. Kortom, een moslim in beeld is ellende: die wil je niet als buurman gezellig op de koffie! Uit onderzoek is gebleken dat de meeste Wilders-stemmers uit dorpen komen waar geen moslims wonen. Hoe komen deze dorpelingen aan hun mening over de islam als ze geen moslims kennen? Door de media die moslims alleen in extreme situaties in beeld brengen natuurlijk!

Ik weet zeker dat de mening van Rutte erg beïnvloed is door de media. Hij vertelt in het artikel dat hij erg trots is op de gelijkwaardige positie van de vrouw (aan de man) in de joods-christelijke traditie. Een vriendin van mij denkt daar anders over. Zij werkt bij een vliegtuigmaatschappij en ze komt in aanraking met alle soorten mensen. Mijn vriendin (met een autochtone christelijke achtergrond!) heeft hele vernederende situaties meegemaakt van joodse mannen die aan de balie schreeuwen dat ze absoluut niet naast hun vrouw willen zitten. Hun vrouw is ongesteld! En dat is onrein!! Mijn vriendin was vaak getuige van ineenkrimpende vrouwen door vernedering… Heb me ook laten vertellen dat in het joodse geloof de man de maaltijden van zijn vrouw niet mag nuttigen als ze ongesteld is. Weken van tevoren moet ze de koelkast vullen met eten voor wanneer de periode van de maand aanbreekt. In de islam krijgt de vrouw deze ’kookvakantie’ niet, maar mag ze ten allen tijde blijven doorkoken, je kunt naast elkaar zitten, vrijen, behalve penetreren.

Nu zitten er helaas in veel vooroordelen ook een kern van waarheid. Moslims zijn veel te vaak op het uiterlijk gericht en ik mis vaak het filosofische en het spirituele aspect. Gesprekken blijken vaak te stoppen bij de hoofddoek, armen eten geven en vijf keer per dag bidden. Wisselen van meningen op een kritische maar respectvolle manier zie ik veel te weinig, terwijl de profeet Mohammed – vrede zij met hem – heeft gezegd: “Het is goed om een andere mening te hebben, want dit nodigt uit tot gesprek”. Elke moslim is een vertegenwoordiger van zijn geloof, maar helaas kennen veel moslims hun eigen geloof niet altijd even goed.

Ik heb respect voor het joodse geloof, ook voor het christelijke, maar vind het jammer dat veel christenen en joden de islam niet als een volwaardig geloof zien. In de islam is Jezus, Isa, de man die mensen met de toestemming van Allah, beter kon maken. Dat mensen hem daarna de zoon van God gingen noemen, kan een moslim niet geloven. En dat is inderdaad een fundamenteel verschil.

Maar daar had Rutte het niet over. Hij liet zich alleen denigrerend uit over het effect dat moslims hebben op het waardenstelsel in Nederland. Hij vindt de invloed van moslims in Nederland prima zolang het blijft bij couscous eten. Ik wil best wel een keertje met Rutte een bordje couscous doen en hem dan zeggen dat ik hem – als moslim – zijn onwetendheid vergeef.

Suzan Yücel schrijft regelmatig columns voor Nieuwwij.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.