fffGeloven in God is niet wat geweld veroorzaakt, wel zichzelf God wanen. In de hedendaagse debatten rond de plaats van religie in onze moderne wereld, staat de islam vandaag centraal.

In Fast Food fatwa’s legt Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen. Een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s kampen met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street.

Met een overvloed aan solide argumenten, krachtige voorbeelden en vaak genegeerde feiten legt Jonas Slaats hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot die onze wereld gevangen houden in oorlog en onzin. Het onthult onze culturele blindheid en de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is.

Over de auteur
Jonas Slaats is filosoof, theoloog, antropoloog. Als schrijver en sociaal activist beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.

Boekgegevens:
Auteur: Jonas Slaats | Titel: Fast Food Fatwa’s – over islam, moderniteit en geweld | Uitgeverij: Davidsfonds | Verschijnt: maart 2017
Klik hier voor meer boekgegevens.

Bron: Davidsfonds

Nog geen reactie — begin het gesprek.