"In artikel 6 van de Grondwet garandeert de Nederlandse overheid ons vrijheid van godsdienst. Maar honderdduizenden Nederlanders belemmeren intussen ongestraft de godsdienstvrijheid van anderen. Moslims mogen niet openlijk breken met de islam, bijvoorbeeld om hindoe te worden, of boeddhist, christen of atheist. Ook het hindoeïsme en het christendom zouden meer kunnen doen om de godsdienstvrijheid van hun leden gestalte te geven.

Nog erger is het met de godsdienstvrijheid van kinderen, zuigelingen in het bijzonder: dagelijks worden tientallen Nederlandse baby’s ingelijfd bij georganiseerde religies. Bij de islam betekent dat voor het leven. Iedereen zou protesteren indien kinderen voor het leven lid werden gemaakt van de VVD of de PvdA, maar religieuze groepen beschikken kennelijk over een uitzonderingspositie."

Over deze en andere vrijheidskwesties gerelateerd aan religie werd journalist Michiel Hegener afgelopen weekend geinterviewd door theologe Marjet de Jong op Radio KiK, een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort. Dit gesprek kunt u beluisteren op www.radiokik.nl.

Bron: Radiokik.nl.
De tekst van de eerste twee alinea’s werd overgenomen van deze website.

Nog geen reactie — begin het gesprek.