Vol trots en na hard werk presenteert het Ramadan Festival de Handleiding voor Interculturele Samenwerking. Op lokaal niveau, in de wijken, is het idee van deze handleiding geboren, een manier om zelforganisaties en betrokken buurtbewoners te begeleiden van “babbelen” naar “doen”. De handleiding is op basis van de ervaringen en expertise van het Ramadan Festival ontwikkeld.

De handleiding is te downloaden of te bestellen via deze pagina op de website van het Ramadan Festival.

Overigens zal er in verband met een herbezinning dit jaar geen landelijk Ramadan Festival plaatsvinden. Voor meer info zie www.ramadanfestival.nl.

Bron: Mexit

Nog geen reactie — begin het gesprek.