Zes prikkelende stellingen werden uitvoerig besproken tussen de aanwezigen en de verschillen in opvattingen bleken niet zo groot te zijn. Men benadrukte vooral de gedeelde gebruiken en opvattingen en de wens meer met elkaar om te willen gaan. “Ik ben een Joodse vrouw uit Marokko en heb daar en hier in Nijmegen altijd in vrede en verbondenheid met mijn buren samengeleefd.” Veel rituelen en godsdienstachtergronden riepen herkenning op bij de ander, zoals omgang met dieren en de gedeelde stamvaders in de Koran en Thora. “Laten we elkaar uitnodigen op feestdagen en meer met elkaar eten en vieren,” was een veelgehoord voornemen.

Documentairemaker Sinan Can was de hoofdgast van de avond en sprak over de moeilijke opgave te verzoenen en te verbinden in zwaar gepolariseerde tijden. “Spreek je uit tegen onrecht. Of nu een moslima wordt bespuugd vanwege haar hoofddoek of een jood vanwege zijn keppeltje, allebei is wangedrag waar je je tegen moet verzetten.” Can verwierf bekendheid met zijn documentairereeks “Bloedbroeders” over de Armeense genocide en werkt aan een documentaire over de neergang van Islamitische Staat. Hij kreeg vragen uit de zaal over de rol van de media, die uit sensatie of kijkcijfers eerder inzoomen op conflicten en excessen, waardoor er een beeld ontstaat alsof groepen elkaar altijd naar het leven staan, terwijl men vaak juist zonder problemen met elkaar samenleeft.

nijmegen2

Sinan Can begon enigszins pessimistisch, in de context van dubieuze machthebbers, meer complexe conflicten in de wereld en de schrikbarende toename van moslim –en jodenhaat. “Toch, overal waar ik kom tijdens mijn buitenlandreizen en ook hier in Nederland, ontmoet ik mensen die opstaan tegen onrecht en die hun nek uitsteken omdat ze zich het lot van de ander aantrekken, ook al krijgen ze veel bagger over zich heen of krijgen te maken met andere nare consequenties.”

Moslims en joden benadrukten het belang van goed onderwijs en opvoeding. “Ga naar huis en vertel dit door aan je kinderen, dat wij broeders en zusters zijn en geen redenen hebben elkaar te haten,” was de boodschap die twee organisatoren aan het publiek mee gaven. Er waren opvallend veel jonge moslima’s aanwezig. Aan het einde van de avond kreeg men een rondleiding door de gebedsruimte van de synagoge, wat veel indruk maakte. Men is zeer enthousiast om verder te werken aan wederzijds vertrouwen, respect en vriendschap tussen joden en moslims, deze bijeenkomst zal dan ook worden vervolgd met een reeks ontmoetingsactiviteiten.

Bron: Louis de Mast | Nieuw Wij

Nog geen reactie — begin het gesprek.