Een gemengd comité, bestaande uit prelaten van het Vaticaan en afgevaardigden van het Egyptische centrum Al-Azhar, wil dat alle teksten die de religieuze gevoelens van andere gelovigen kunnen kwetsen verdwijnen uit de schoolboeken.

Het comité voor de dialoog tussen katholieken en moslims, dat in 1998 werd opgericht, heeft een tweedaagse bijeenkomst gehouden op 24 en 25 februari. De bijeenkomst stond onder het voorzitterschap van kardinaal Jean-Louis Tauran en van Ali Abd al-Baqi Shahata, secretaris-generaal van de Academie voor islamitisch onderzoek van Al-Azhar.

Bron: Rorate.com

Nog geen reactie — begin het gesprek.