isdreBijna tweehonderd verontruste burgers en organisaties, waaronder prominente oud-politici, hoogleraren en andere opinieleiders in kerk en samenleving, roepen onder andere op tot opheffing van de wurgende blokkade van Gaza. Het is tijd voor effectieve drukmiddelen, schrijven de ondertekenaars van een vandaag gepubliceerd manifest in dagblad Trouw. Zij uiten hun zorgen en roepen iedereen op het manifest te ondertekenen via www.gazamanifest.nl.

Het manifest is een oproep van verontruste burgers die zich zorgen maken over het menselijk drama dat zich afspeelt in Gaza. Het begint met de opmerking het conflict tussen Israël en de Palestijnen allereerst te bezien vanuit het oogpunt van de slachtoffers, Palestijnse en Israëlische burgers, en vanuit de eisen van rechtvaardigheid en internationaal recht.

Verder stelt het manifest: “De Israëlische regering kiest in het conflict met de Palestijnen niet voor duurzame en politieke oplossingen maar voor een agressieve  vorm van conflict management: een voortdurende toepassing van geweld, blokkades, een spel van verdeel en heers met de verschillende Palestijnse partijen en het ontzeggen van de vrijheid van beweging in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.” De ondertekenaars veroordelen de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers. Desondanks zijn zij van mening dat Israël in hoge mate niet proportioneel geweld heeft gebruikt en in hoge mate verantwoordelijk is voor het niet oplossen van het conflict. De ondertekenaars houden de Israëlische regering als sterkste partij niet uitsluitend maar wel in zeer hoge mate verantwoordelijk voor het geweld en voor het niet oplossen van het onderliggende conflict.

Internationale bemoeienis is nodig om de onderliggende politieke kwesties die vrede tussen Israël en de Palestijnen en in de regio blokkeren, op te lossen.

Het Manifest eindigt met een zevental effectieve drukmiddelen die de internationale gemeenschap moet nemen. Dat zijn onder andere het zetten van politieke en diplomatieke stappen en het bevorderen van economische, juridische en politieke maatregelen gericht op het boycotten van en desinvesteren uit de bezetting. Dus geen producten uit de nederzettingen kopen en niet investeren in bedrijven die het nederzettingenbeleid structureel mogelijk maken. Bestaande verdragen en samenwerkingsovereenkomsten met Israël moeten hiertoe mogelijkerwijs opgeschort worden.

De ondertekenaars laten daarnaast weten de Palestijnse en Israëlische vredes- en mensenrechtenactivisten te steunen in hun geweldloos verzet met als doel een vreedzame, rechtvaardige en veilige oplossing voor beide volken. Ook willen en zullen zij antisemitische uitlatingen en tendensen overal waar zij deze aantreffen, bestrijden. Tegelijkertijd weigeren zij zich monddood te laten maken door het verwijt dat kritiek op de Israëlische politiek een vorm van antisemitisme zou zijn.

Bron: Pax

Nog geen reactie — begin het gesprek.