SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties) en Een Ander Joods Geluid lanceren vandaag een petitie waarin Minister van Buitenlandse Zaken Koenders wordt opgeroepen Palestina als staat te erkennen. ‘Koenders verklaarde onlangs dat erkenning dient plaats te vinden op een strategisch moment in de toekomst. Wij zeggen: dat moment is al aangebroken’ aldus SIVMO-voorzitter Gied ten Berge. Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid: ‘Een erkenning van Palestina kan de redding betekenen van de tweestatenoplossing. Daar zijn zowel Israëli’s als Palestijnen bij gebaat’.

SIVMO en Een Ander Joods Geluid lanceren de petitie op een moment dat in diverse Europese landen een erkenning van Palestina op de politieke agenda staat. De parlementen van Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk en Ierland stemden voor moties die de regering opriepen om tot erkenning over te gaan. Het Europese Parlement buigt zich later deze maand over de kwestie. In Zweden erkende de regering  in oktober een onafhankelijk Palestina. De Belgische regering zou erkenning overwegen. SIVMO en Een Ander Joods Geluid zien deze petitie ook als een signaal aan de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer om werk te maken van erkenning van Palestina.

De afgelopen maanden riepen honderden Israëli’s, waaronder schrijver David Grossman en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, de diverse parlementen in Europa op voor moties te stemmen die pleiten voor een erkenning. ‘Deze Israëli’s, waaronder velen uit de mensenrechten- en vredesbeweging, maar ook uit de regionen van politiek en leger, zien hoe de bezetting ook Israël zelf, als democratische rechtsstaat en als samenleving, ernstige schade berokkent. Een erkenning van Palestina bevordert een democratisch en veilig Israël’ aldus Ten Berge. ‘Een erkenning brengt daarnaast meer balans aan in de Israëlisch-Palestijnse verhoudingen. Dat kan gunstig uitpakken voor vredesonderhandelingen’ vult Hamburger aan. ‘Het is een steun voor de gematigde stem in Palestina die pleit voor een geweldloze oplossing, en is bovenal een bevestiging van de legitieme nationale rechten van het Palestijnse volk’.

De petitie is te vinden op de site van Een Ander Joods Geluid en op de site van SIVMO.

Bron: EAJG

Nog geen reactie — begin het gesprek.