Nieuw Wij Leert werkt met scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Leerkrachten van basisscholen maken gebruik van het digitale lespakket Allemaal Anders. Daarnaast traint en adviseert Nieuw Wij Leert onderwijsprofessionals. Nieuw Wij Leert biedt scholen uit VO, MBO en HBO trainingen, workshops, adviesdiensten en het lespakket Diversiteit in de Klas. Professionals uit het hele educatieve veld kunnen deelnemen aan onze trainersopleidingen en masterclasses.

Alle projecten van Nieuw Wij Leert bevinden zich op het snijvlak van cultuur, levensbeschouwing en maatschappelijke vraagstukken. Nieuw Wij Leert zoekt daarbij naar de grenzen van de dialoog en de ontmoeting. Daar waar het schuurt en pijn kan doen, werkt Nieuw Wij Leert.

Voor meer informatie: klik hier.

Nog geen reactie — begin het gesprek.