Jongeren zoeken op het internet specifieke websites die voorzien in specifiek etnische behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van identiteit: taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, culturele symbolen en groepsbewustzijn. En zij komen niet voort uit een gevoel van uitsluiting, stelt promovenda Jaswina Bihari-Elahi die op woensdag 10 september promoveert.

Haar proefschrift Etnische websites, behoeften en netwerken geeft inzicht in de behoeften en motieven van jongeren om etnische websites te bezoeken. Deze behoeften zijn onderzocht bij Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone jongeren. Het gebruik van etnische websites komt eerder voort uit de behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur dan uit een gevoel van uitsluiting of onderdrukking.

Moderne etnische instituties
De websites bieden daarnaast de mogelijkheid tot het aangaan van relaties. De etnische websites zijn ingebed in, en onderdeel van de leefcultuur van de etnische groepen. Zij fungeren zodoende als moderne etnische instituties. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op onderzoek bij negen Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone sites en enquêtes onder de jongeren en op groepsgesprekken met de jongeren en informele gesprekken.

De resultaten van dit onderzoek bieden handvatten aan instellingen die zich met jongeren bezighouden of die binnen de etnische groepen opereren. Het onderzoek exploreert ook een weinig ontwikkeld gebied, namelijk de betekenis van etnische websites voor de vervulling van behoeften en netwerkvorming op en via het internet.

Drs. Jaswina Bihari-Elahi (Eindhoven, 1979) studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen (Universiteit van Rotterdam). Zij werkt als docent aan de Haagse Hogeschool.

Klik hier voor meer informatie over haar proefschrift.

Bron: UvT

Nog geen reactie — begin het gesprek.