godsdienstHet aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. Van alle jongeren zijn het met 56 procent vooral de protestantse jongeren die regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoeken. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 procent regelmatig een moskee. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In 2015 zeggen vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig te zijn. In 2010 was dit met 48 procent nog bijna de helft. Het aandeel minderjarige godsdienstige jongeren (15 tot 18 jaar) is gedaald van 51 procent in 2010 tot 45 procent in 2015.

Een op de zes jongeren is katholiek
De meeste jongeren zijn niet godsdienstig. Van de jongeren rekent zo’n  28 procent zich tot een christelijke en 8 tot een islamitische groepering. Van de jongeren beschouwt zich 17 procent als katholiek en 11 procent als protestants. Tot slot geeft 5 procent aan tot een andere religie, waaronder het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme, of levensbeschouwelijke stroming te horen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een steekproef. De omvang van de groep respondenten is te klein om sommige gepresenteerde kerkelijke gezindten of levensbeschouwelijke groepering nader uit te splitsen naar onderliggende groeperingen.

Lees hier verder.

Bron: CBS

Al 2 reacties — praat mee.