hunainWe denken allemaal in stereotypen. Niemand ontsnapt eraan. Dat is helemaal niet erg. Stereotypen kunnen ons leren hoe echt samen te leven in een diverse maatschappij.

Ik, Chokri Ben Chikha, Vlaams in hart, Tunesisch in nieren, theatermaker van Union Suspecte en artistiek leider van de performancegroep Action Zoo Humain, docent en artistiek onderzoeker aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de HoGent, verzet me tegen het krampachtig multiculturalistisch representeren van de ander. Precies daarom pleit ik voor een verregaand kritische zoektocht naar het gebruik van stereotypen.

Het is essentieel om de kracht en de zwakte van stereotypen te erkennen. Stereotypen zijn ambigue. Enerzijds maken ze onze wereld eenvoudiger, simpeler, meer beheersbaar. Anderzijds zijn ze zowel de bron als de uiting van een sociale breuk.

Stereotypen zijn de sleutel tot onszelf, onze blik en onze werkelijkheid. Stereotypering is flexibel. Dit betekent dat stereotypen kunnen veranderen. Ze dienen nauwlettend te worden bevraagd, gereset, aangepast aan een voortdurend veranderende werkelijkheid.

Ik heb er een boek over geschreven dat aan het eind van dit jaar verschijnt. Geen stereotiep boek. Wel een boek over stereotypen en hoe we ze kunnen inzetten om de ander echt te ontdekken.

Over de auteur
Chokri Ben Chikha is acteur en theatermaker. In 2003 richtte hij het internationaal gezelschap Union Suspecte op. Hij is docent en artistiek onderzoeker aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de HoGent. Vanuit die context richt hij in 2009 de internationale performancegroep Action Zoo Humain op, waar hij vandaag nog steeds artistiek leider is. In 2013 behaalde hij zijn praktijkgericht doctoraat. Vandaag is naast artistiek leider, post-doc onderzoeker en docent (KASK/School of Arts/HoGent).

Voor de boekgegevens: klik hier.

Bron: Lannoo Campus

Nog geen reactie — begin het gesprek.