Thema

Tijdens het Synodeweekend, komen we bij elkaar, vrouwen uit allerlei hoeken van het land en daarbuiten, rondom het thema ‘Do you care?! Voor wat je ter harte gaat, zorg je. Inspiratie, doordenking en initiatief vanuit feministisch christelijk perspectief’.

Doel van de Vrouwensynode 2017 is enerzijds nieuwe en jonge vrouwen kennis te laten maken met feministisch perspectief op christelijk geloof en handelen en om anderzijds nieuwe vragen van de huidige tijd vanuit dat perspectief te analyseren en vrouwen bij elkaar te brengen om daarop na de Synode samen actie te ondernemen.

Achterban & jonge vrouwen

Over emancipatie en gendervraagstukken stellen jonge vrouwen nieuwe vragen, ze gebruiken andere termen en zoeken naar antwoorden die in onze tijd passen. Hierop gaat de Vrouwensynode in om met waardering en behoud van wat in het verleden is opgebouwd zich verder te ontwikkelen en ook naar nieuwere generaties toe relevant en inspirerend te zijn. Daarbij spelen de lezingen van Janneke Stegeman (theologe van het jaar 2016), Nora Asrami en Marleen Stelling een belangrijke rol.

Voor nieuwe en bestaande achterban stelt de Vrouwensynode 2017 met haar programma de vraag hoe zij zich geëmancipeerd en genderbewust betrokken weten bij en zich inzetten voor de participatiemaatschappij en vluchtelingen-zaken. Het weekend heeft drie invalshoeken: maatschappelijk, persoonlijke toerusting en actie.

Programma

De eerste Synodedag focust op maatschappelijke vraagstukken met als belangrijkste speerpunten participatie-maatschappij en vluchtelingenzaken. De tweede Synodedag focust op persoonlijke toerusting als ondergrond voor maatschappelijk handelen. Tijdens beide dagen zijn er inleidende lezingen, gevolgd door meer specifieke invulling in diverse workshops. Parallel aan dit programma presenteren deelnemers op beide dagen aan de doorlopende synodetafel agendapunten over de kwesties waar zij actie op willen ondernemen en bondgenoten voor zoeken.

 

Meer informatie over o.a. het programma en aanmelding zal binnenkort verschijnen op www.vrouwensynode.nl/synodeweekend.

Bron: Vrouwensynode.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.