Wat bieden Wij?

Wij bieden advies op maat in de vorm van een persoonlijk adviestraject of coaching  en daarnaast verzorgen we trainingen, workshops, congressen, seminars, events en bijzondere ontmoetingen. We werken met een zeer divers en ervaren team van professionals, die thuis zijn in verschillende methodieken, van geweldloze communicatie en systemisch werken tot mediation en verantwoord clashen. Voor alle bovenstaande thema’s hebben we experts in huis.

Daarnaast beschikken we over een enorm netwerk binnen de overheid, maatschappelijke instanties, sociale ondernemers, migrantenorganisaties, vluchtelingenorganisaties, religieuze/levensbeschouwelijke gemeenschappen, het anti-discriminatie werkveld, belangenorganisaties, educatieve instellingen, de creatieve sector, bedrijven, start ups en het wetenschappelijk veld. Dit levert zeer creatieve en unieke samenwerkingen op. In die zin zijn we een unieke netwerkorganisatie en zullen we naast onze eigen experts, vooral ook ons netwerk inzetten voor uw organisatie. Wij stellen de juiste vragen en schuwen het moeilijke gesprek en de gevoelige onderwerpen niet. Denk aan de volgende thema’s:

 • Identiteit en kernwaarden
 • Culturele diversiteit en intercultureel vakmanschap
 • Religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit
 • Polarisatie
 • Preventie van radicalisering en extremisme
 • Bestrijden en voorkomen van alle vormen van discriminatie en uitsluiting
 • Botsende grondrechten
 • Alternative narratives & constructieve journalistiek
 • Empathie en ontmoeting
 • Spiritualiteit, durven dromen en out-of-the-box-denken

Voor wie werken Wij?

Wij werken voor overheidsinstanties zoals ministeries, provincie en gemeenten, maatschappelijke instellingen, politie, NGO’s, media-partners, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, belangenvereningen, welzijnsorganisaties, zorginstanties, jongerenwerk, educatieve instellingen en het wetenschappelijk veld.

Wij werken graag samen met organisaties, die:

 • Belang hechten aan culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.
 • Met ons willen werken aan inclusiviteit en het verbinden van verschillen, ook en misschien wel juist wanneer het schuurt.
 • Beleid maken waarbij de eerder genoemde thema’s een factor van belang zijn.
 • Soms worstelen met de botsing van grondrechten, in het bijzonder het non-discriminatie beginsel, vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.
 • Behoefte hebben te reflecteren op de identiteit en kernwaarden van hun organisatie.
 • Op een creatieve en constructieve manier het verschil willen maken in het leven van mensen.

Maak kennis met Chantal

Chantal Suissa-Runne2

Chantal Suissa-Runne heeft diverse succesvolle programma’s opgezet omtrent het verbinden van verschillende groepen in de samenleving (Leer Je Buren Kennen), het tegengaan van discriminatie en uitsluiting (Mo & Moos) en empowerment van jong talent en docenten. Zij adviseert de overheid en het maatschappelijk veld over deze onderwerpen. Chantal is programmaleider van Nieuw Wij Werkt en Nieuw Wij Adviseert.

Lees hier een interview met Chantal over haar visie op advisering en inclusiviteit.

Nieuw Wij trainersnetwerk

Nieuw Wij heeft een omvangrijk team van trainers opgeleid. Het team bestaat uit betrokken professionals met een trackrecord op het gebied van diversiteit. Het netwerk wordt gevormd door enthousiaste mensen van diverse achtergronden, junior en seniortrainers die allemaal graag bouwen aan een nieuw wij in diverse organisaties. De trainers ontmoeten elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten en masterclasses die vanuit Nieuw Wij worden georganiseerd.

Binnenkort vindt u op deze plek een portret van enkele van onze professionals.

Nieuw Wij inspireert

In de fotogalerij geven we een sfeerimpressie van inspirerende bijeenkomsten die door ons team geleid zijn.

Contact

Ben je geïnteresseerd geraakt in Nieuw Wij Werkt en wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!