Welk ritueel doe je?

“Elke dag begin ik met een ritueel waarin ademhaling, gebed en concentratie centraal staan. Zoals je het uiterlijke lichaam reinigt en zuiver houdt, kun je ook het innerlijk zuiveren. Bij het zuiveren van lichaam en geest is de ademhaling de basis. Eén van de ademhalingsoefeningen die ik doe, wordt begeleid door de tekst:

Geliefde Heer, almachtig God,
door de stralen van de zon,
door de golven van de lucht,
door het aldoordringend leven in de ruimte,
zuiver mij en laat mij herleven.
En ik bid:
heel mijn lichaam, hart en ziel.

Met ‘mij’ wordt niet alleen het persoonlijke ‘ik’ bedoeld, maar alles wat geschapen is. De eerste drie regels en de vijfde regel, zeg ik op een inademing. De vierde en zesde regel gaan op een uitademing. In de regel ‘En ik bid’ houd ik de adem stil. Het maakt me steeds opnieuw bewust en het raakt me dat deze goddelijke kracht door mij heen werkzaam is. Ik adem het goddelijke in en weer uit.”

Heeft het ritueel een verankering in een religie of is het nieuw?

“Ademhalingsoefeningen staan in een lange traditie van vele religies. Onze adem is de verbinding tussen hemel en aarde en doordringt ons. Als dit koord van de adem er niet meer is, dan stopt het fysieke leven. Wanneer de adem ritmisch is en we ons concentreren op dat ritme, dan wordt ook ons denken, spreken en handelen ritmisch.
Mijn ademhalingsoefeningen vinden hun oorsprong in het Universeel Soefisme, dat geen religie is. Het streeft de Eenheid van religieuze idealen na en is een innerlijk pad dat wordt gevolgd en waarop je wordt begeleid.”

Foto ritueel Monika Rietveld

Wat doet het ritueel voor je en wat mis je als je het niet doet?

“De ademhalingsoefeningen en gebeden waar ik de dag mee begin, brengen mij terug naar mijn basis, naar de Scheppende Kracht, de oorsprong van alles wat is en waar vele namen voor zijn: de Ene, God, Allah, Brahman, Gott, Dieu, Khodda…
De gedachte dat het goddelijk principe door mij heen stroomt, in mij en in alles aanwezig is, kan mij diep raken en ontroeren. Het maakt dat ik me er iedere keer opnieuw van bewust ben dat dit niet alleen voor mij zo is, maar voor alles en iedereen; dat de ander niet anders is en dat alles door die ene goddelijke energie verbonden is.
Wanneer ik de dag zonder ritueel begin, mis ik de her-innering en de stilte vanwaar ik de drukte en ruis van de wereld tegemoet treed. Tegelijkertijd weet ik dat deze basis, als een grondtoon in mijn leven, altijd aanwezig is.”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Ina Veldman

Ina Veldman

Ritueeldeskundige

Ina Veldman studeerde aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.