Vorige maand plaatsten we op Nieuwwij.nl het artikel ‘Gaan we met z’n allen wachten tot 16 maart om in actie te komen?’ van Chantal. Wij kregen heel veel reacties, jij ook?

Chantal: “Ja, ik kreeg bijvoorbeeld ook op mijn eigen facebookpagina heel veel reacties. Veel mensen die het een mooi en goed stuk vonden. Er kwamen enkele mooie online gesprekken op gang. Er waren ook kritische reacties, goede discussies. En mensen die riepen: ‘Ik overweeg ernstig om PVV te stemmen’. En misschien waren de laatste nog wel het meest inspirerend: ze maakten in ieder geval mijn drive om iets te doen groter. Het artikel is ook elders nog online geplaatst. Daar kwamen ook nogal platte reacties op als ‘De arme vrouw, haar morele gevoelens zijn volkomen in de war.’ Dat was wel vreemd om te lezen.”

Recent zijn jullie een campagne begonnen met als boodschap #ikbenverbonden. Vertel…

Eric: “We werken allebei op het raakvlak van religie en samenleving. We komen elkaar tegen in allerlei netwerken op dit vlak. Ik reageerde op Chantals artikel spontaan met de opmerking dat ik de behoefte voelde aan een teken dat je kunt dragen om mensen bij elkaar te brengen die dit delen, zonder daarmee in één of ander ‘kamp’ terecht te komen.

Daarop hebben we de koppen bij elkaar gestoken met deze campagne als resultaat, waarin we de boodschap #ikbenverbonden willen uitdragen. Niet moraliserend en polariserend, maar constaterend en inclusief. Basis van dit signaal vormt een stijlvolle reverspin in de vorm van een ‘#’, die verwijst naar de gedachte van verbondenheid en netwerkvorming, maar ook naar de optimistische toonsoorten in de muziek. Een uitnodiging tot gesprek, zowel online als offline. Er is een website en op de social media zullen we deze campagne laten klinken met de hashtag #ikbenverbonden.”

Critici zullen zeggen: de zoveelste actie voor meer verbinding, waarom sluit je je niet aan bij wat er al is?

“Ieder initiatief spreekt weer andere mensen aan, bereikt andere mensen, door net een ander accent, een andere insteek. Er kunnen wat ons betreft niet genoeg positieve en verbindende signalen in de samenleving zijn. We willen niet concurreren, maar complementeren. We willen juist datgene delen en anderen dat laten delen wat er al gebeurt. Het zichtbaar maken. ‘Het is al begonnen, merk je het niet!'”

Op jullie website staat: “We stellen vast dat we hoe dan ook – of we dat nu leuk vinden of niet – in een samenleving – op plaatselijk, landelijk en mondiaal niveau – altijd al met elkaar verbonden zijn”. Wat willen jullie hiermee zeggen?

“We bedoelen dit heel feitelijk: als ik mijn auto scheef parkeer, heeft de buurman daar last van. Als ik slecht voor het milieu zorg, ben ik medeverantwoordelijk voor het lot van latere generaties. Als vluchtelingen in Nederland niet goed worden opgevangen heeft dat, afgezien van de (on)menselijke kant, ook praktische gevolgen waar we als samenleving last van hebben. Als heel veel Nederlanders op Wilders stemmen en andere kiesgerechtigden thuis blijven, heeft de PVV straks invloed op hoe de samenleving waarvan wij deel uitmaken eruit ziet en waar het gemeenschapsgeld wel en niet naartoe gaat. Als we minachtend spreken over de PVV-achterban, verhardt dat de verhoudingen. Kortom: we kunnen niet doen of de ander er niet is. Ik, jij, wij zijn verbonden, met elkaar, met iedereen om ons heen. We zijn uit dezelfde klei geboetseerd. Dat besef is, wat ons betreft, het begin van een andere manier van omgaan met de verschillen in onze samenleving. Waarin je je er dus ook van bewust bent dat je samen op zoek moet naar wegen om met elkaar te gaan.”

Is jullie campagne ook bedoeld voor mensen die op Facebook (en andere social media) zitten?

“Onze campagne sluit aan bij veel goede geluiden die – gelukkig, naast alle negatieve – ook al op internet de ronde doen. Neem bijvoorbeeld het artikel van Jos Moons op Nieuwwij.nl. Ook hij houdt een pleidooi voor meer openheid, meer luisteren naar elkaar. Wij vinden dat we dat in de hele samenleving moeten nastreven. Zowel offline als online. Vandaar dat we met #ikbenverbonden op allebei die vlakken actief willen zijn; offline met de reverspin die je kunt dragen en die uitnodigt tot gesprek met mensen die je ontmoet. En online met #ikbenverbonden, waarmee we de goede verhalen zoals van Jos Moons met elkaar willen delen. Omdat de negativiteit al zoveel aandacht krijgt is het goed om de verhalen van verbondenheid zoveel mogelijk te laten klinken.”

Jullie campagne gaat over woorden als verbinding, dialoog, oprechtheid, etc. Vooral progressieve, ‘linkse’ mensen zullen hier op af komen denk ik. Zorgen jullie niet (onbedoeld) voor meer polarisatie door vooral te focussen op 1 groep? Want: wat als je niks hebt met die woorden?

“Wij zijn van mening zijn dat iedereen met elkaar verbonden is. Maar zien ook dat iedereen behoefte heeft aan verbinding. Ook de boze of ongeruste of rationeel afwegende PVV-stemmer voelt zich verbonden. Misschien niet direct met de vluchtelingen uit Syrië, maar in ieder geval wel met zijn of haar moeder in het verpleeghuis of met zijn werkloze buurman of zijn schoolgaande kinderen. En ook hij of zij is oprecht betrokken bij die moeder, buurman of kinderen. Dus wat ons betreft zijn deze woorden eerder includerend dan polariserend.”

De grote vraag van nu lijkt te zijn: wat te doen met al die boze, bezorgde of bange burgers in Nederland die willen dat het allemaal anders gaat? Hebben jullie hier een antwoord op?

“Ons antwoord daarop zou zijn dat we niks kunnen oplossen – in ieder geval niet van vandaag op morgen – voor die bezorgde burger, noch voor onszelf. We zullen het met elkaar moeten uithouden bij de complexiteit van de hedendaagse samenleving. Er is geen simpele oplossing voorhanden.”

Chantal: “Maar één van de reacties op mijn facebook was: ‘Populistische politici hebben geen standpunten die daadwerkelijk uit te voeren zijn. Ze spelen in op onderbuikgevoelens. Ik stem al jaren niet meer omdat ik de politiek ongeloofwaardig vind.’ Tja, noem mij naïef als ik nog wél vertrouwen heb in veel politici, maar als we het stemhokje overlaten aan medeburgers met wie we grondig van mening verschillen en als daardoor de PVV samen met andere populistische partijen straks een flinke stem krijgt, dan weten we zeker dat barmhartigheid en solidariteit het onderspit gaan delven in de samenleving.”

Wanneer is jullie campagne een succes?

[Lachend] “Nou, in ieder geval als we straks een schrijnend tekort aan reverspins hebben en als zoveel mogelijk mensen meedoen. Dus laat ons niet daarmee zitten, mensen!

Zonder gekkigheid, wat we vooral hopen is dat er – en dat is een kwestie van een lange adem – in de samenleving een kentering komt. Dat termen als solidariteit, barmhartigheid, recht doen aan anderen en een besef van gedeelde verantwoordelijkheid om dat te bereiken, weer een prominente rol krijgen. Als onze campagne daar een klein steentje aan bij kan dragen, dan is het wat ons betreft een succes.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.