En… hebben jullie veel reacties ontvangen?

“We hebben gemerkt dat onze oproep via Facebook razend snel is verspreid en dat er bij veel mensen een gevoelige snaar werd geraakt. Het is nu 16 november. Er zijn nu 60 e-mails ontvangen van mensen die om meer informatie hebben gevraagd. Onder hen zijn er vijf die duidelijk aangegeven hebben dat zij getroffen zijn door het interview, maar bij veel reacties weet je niet precies vanuit welke gegevens zij reageren. Wij zelf sturen wel telkens de link naar het interview door, omdat het veel informatie en inspiratie geeft.
Er zijn elf echte aanmeldingen. Daaronder bevinden zich zes alleenstaanden, twee stellen en drie gezinnen. Met de kinderen meegerekend gaat het om 22 personen. En dan te weten, dat de termijn van reageren nog loopt tot 1 december. Dit is veel meer dan wij hadden durven hopen. Het zegt iets van een diep verlangen bij veel mensen om samen met anderen iets opbouwends te ondernemen.”

Wat gaat er gebeuren met al die reacties? Hebben jullie ze al gelezen? 

“Iedereen die reageert krijgt meer informatie. Iedereen die daarna besluit om verder in te gaan op de oproep, schrijft zijn eigen motivatiebrief naar de Commissie ‘werving’. Wij denken dat er heel geschikte mensen tussen zitten. Veel zal afhangen van de gesprekken die de commissie gaat houden. En van de procedure die zij gaat uitzetten. De commissie bestaat uit vijf mensen. Een van hen is lid van de huidige Hoogstraatgemeenschap. De anderen komen van buiten. Zij komen op 14 december voor het eerst bij elkaar.”

Kun je nog weer even aangeven waar jullie vooral op zullen letten qua inhoud van de reacties? Hoe ambitieus mogen mensen zijn? Hoe ‘alternatief’ mogen ze zijn?

“Eigenlijk moet de commissie ‘Werving’ op deze vraag een antwoord geven. Ons uitgangspunt blijft het vinden van mensen die onze kernwaarden ook in de toekomst willen realiseren. Kritisch naar onze samenleving kijken en ambitieus zijn om daar iets in te veranderen, spreekt ons aan. Daar hoort ook bij om verbonden te zijn met elkaar en met de mensen in de marge, want om hen gaat het.
Als je zegt ‘alternatief’, dan denken wij ook: ‘ja’. Af en toe zul je je nek moeten uitsteken, want het gaat wel om sociale gerechtigheid, om het behoud van de aarde. Daarin moet je als leefgroep misschien wel iets heel eigens voor ontwikkelen, iets wat bij je past.”

Mensen die twijfelen over wel/niet schrijven, wat zou je tegen hen willen zeggen?

“Wat denk je en droom je als je aan ‘gemeenschap’ denkt? Is dat haalbaar voor jou? En toets dat ook. Zoek eens een gemeenschap (van bijvoorbeeld jongeren) op en toets wat je daar ervaart bij je zelf. Doe in elk geval iets, want blijven hangen in twijfel, levert niets op.”

Waar droom je van als het gaat om de toekomst van de Hoogstraatgemeenschap? Welke wensen heb je?

“Er is bij ons allen een vurige wens dat de Hoogstraatgemeenschap als plek voor sociale gerechtigheid doorgaat. Een plek waar plaats is voor mensen die niet meetellen. Een plek waar medewerking wordt gegeven aan initiatieven om de aarde te beschermen.
Het is hier zo’n mooie plek omdat we leven te midden van verschillende organisaties met hele mooie mensen in dienst. Mensen die zich inzetten voor jongeren, voor vluchtelingen, voor mensen die in de knoop zitten. Wij hopen dat de nieuwe leden van de Hoogstraatgemeenschap open staan voor de gastvrijheid naar elkaar toe en gevoelig zijn voor de onderlinge cohesie. En dat de nieuwe bewoners hier zich zelf kunnen zijn en gelukkig.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.