Waarom doet u mee met de Keti Koti dialoog estafette?

“Ik vind het op een afschuwelijke manier fascinerend hoe de wereld, eigenlijk tot op de dag van vandaag, wegkijkt van deze gruwel. Sterker nog, er zijn nog steeds miljoenen slaven. Dat is toch onacceptabel? Van ieder project dat desnoods slechts een millimeter verbetering brengt neem ik graag de uitnodiging aan om mee te werken!”

Hoe vindt u dat we omgaan met ons slavernijverleden?

“Ook in Nederland wordt nog veel te veel weggekeken en wie de samenleving een spiegel voorhoudt kan soms de wind van voren krijgen. In brede zin vind ik dat het niet meevalt met het racisme in Nederland. Als je ook ziet hoeveel gif er boven tafel komt naar aanleiding van zo’n zwarte piet discussie. Daar word je bepaald niet vrolijk van. Nadat ik een jaar of twintig acties had ontwikkeld als Bevrijdingspop en Racism Beat It dacht ik serieus dat het thema wat minder prangend was geworden, maar dat blijkt niet te kloppen. Ook door ‘Baltimore’ wordt duidelijk dat inclusiviteit en diversiteit wereldwijd wellicht de belangrijkste thema’s worden. Samen of ieder voor zich; langs die simpele scheidslijn liggen de keuzemogelijkheden.”

Wat moet er gebeuren om ook in dit verband te komen tot een ‘nieuw wij’ in Nederland?

“Zo’n pijnpunt uit het verleden kan alleen worden verwerkt met veel oprechte aandacht. Een mooi voorbeeld blijft toch altijd de Truth and Reconciliation Committee onder leiding van Desmond Tutu in de jaren na het instorten van het apartheid-systeem in Zuid-Afrika. Schoolprojecten, dialoog-initiatieven, films, song, alles kan helpen. En dan moet het niet over zijn, want ook dat zie je nu in Zuid-Afrika. Racisme en xenofobie (en niet alleen tussen wit en zwart) kan altijd en eeuwig onder druk weer de kop op steken. Dus de lessen vanuit het verleden moeten verankerd raken in geschiedenisboeken en de oral history van ons land. Zodat alles verteld wordt en niet slechts een piepklein deeltje.”

Mariska-Jansen

Mariska Jansen

Filosoof / Journalist

Mariska Jansen is journalist en redacteur. Zij schrijft over filosofie, recht, multiculturele samenleving en feminisme.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.