Door: Peter Frans Koops

De meest zotte opmerking die mij regelmatig bereikt, is dat een christen eigenlijk niet PVV kan stemmen. Op het ethische vlak bevat de PVV een aantal standpunten die een christen kan beamen. Zo is de PVV een voorstander van een goede stervensbegeleiding, maar euthanasie moet zeker strafbaar blijven. Het abortusstandpunt van de PVV zoals verwoord door Kamerlid Fleur Agema omvat dat vrouwen die een abortus laten plegen deze voortaan zelf moeten betalen. Agema is van mening dat dit het aantal vrouwen dat meerdere malen een abortus ondergaat en die gevallen van ‘losbandig gedrag’ zal tegengaan. Een kwart van de vrouwen die abortus ondergaat doet dat een tweede keer nog eens en een deel van hen zelfs meer dan 5-7 keer. Verder is de PVV van mening dat de grens van 13 weken teruggebracht moet worden naar 8 weken. De PVV wil dus de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken.

De gedachte om abortus helemaal te verbieden is niet reëel in de huidige wereld. De PVV komt met een goed alternatief. De PVV wil de leeftijd waarop meisjes hun lichaam willen verkopen verhogen naar 21 jaar. Ook andere politici lieten weten positief te staan tegenover het voorstel van de PVV om de leeftijdsgrens voor prostitutie op te trekken naar 21 jaar. De PVV verwacht dat een verhoging van de leeftijdsgrens helpt in de strijd tegen uitbuiting van jonge vrouwen door loverboys. De PVV komt op voor de vrijheid van de mens, de vrije meningsuiting en democratisch stemrecht voor iedereen ter wereld. De PVV vecht voor het behoud van onze vrijheden die we gekregen hebben na de bevrijding in 1945. De PVV strijdt 7 dagen in de week en 24 uur per dag voor de mensenrechten in de wereld.

Onlangs eiste de PVV een spoeddebat: verbreek de relaties met Iran. En wat doen een aantal predikanten? Ze demoniseren Wilders samen met de linkse kerk bestaande uit knettergekke Vogelaar- en valse Melkert politici die straks met krokodillentranen huilen als Wilders om het leven is gebracht. Laten we God bidden dat dit niet gebeurt. De PVV is pro Israël en trots op onze eigen nationale identiteit. O ja, dan is er ook nog de roep om strengere straffen en meer politie en goed onderwijs. Goed veiligheidsbeleid en gezond financieel beleid. Ten slotte de islamisering van Nederland en het gevaar van de ondermijning van onze Westerse cultuur, daar heb ik Wilders ook wel eens iets over horen zeggen.

Christenen kunnen best op de PVV stemmen, Jezus zou een hekel hebben aan de islam, want Jezus was heel radicaal en kwam tegen iedere zonde in opstand. Te vaak gaan we er te gemakkelijk van uit dat de islam en het christendom dezelfde God dienen. Dat is niet zo. De PVV wil uit liefde voor de medemens de islam ontmaskeren. Het lijkt me dat daar Bijbels gezien helemaal niets mis mee is. Verbeterpunten voor de PVV zijn: de weigerambtenaar, meer meedoen met debatten over de islam en een minder strakke partijorganisatie.

Peter Frans Koops is raadslid van de
Spakenburgse Vrijheidspartij. Voor meer informatie: http://pfkoops.blogspot.nl


Bij welk ‘nieuw wij’ brengt de PVV ons?

Peter Frans Koops komt op voor de vrijheid om PVV te stemmen. Daarmee stelt hij zich als slachtoffer op, iemand die belaagd wordt door mensen die hem zijn vrijheid om PVV te stemmen zouden willen ontnemen. Dat past bij de partij die hij promoot: die stelt zichzelf en zijn kiezers voor als slachtoffers van ‘de grachtengordel’, ‘de islamisering’ en ‘Brussel’. Dat motiveert kennelijk.

Door: Harry Pals

Ik trap niet in de val om te zeggen wat Koops of wie dan ook mag. Daar ga ik niet over. Ik verdedig op goede gronden een tegenovergestelde mening. En die baseer ik niet op de standpunten van de PVV, maar op de praktijk van de afgelopen twee jaren. Toen kreeg de PVV de kans van CDA en VVD om het beleid en de politieke sfeer te bepalen.

Dat heeft tot gevolg gehad dat onze samenleving verhard is en mensen uit elkaar gespeeld zijn. Doordat met de verdachtmakingen van ‘de’ islam moslims werden weggezet. Doordat denigrerende woorden als ‘kopvoddentax’ en ‘tuig’ mensen ontmenselijkten. Doordat mensen van andere komaf nooit als verrijking, maar bijna steeds als bedreiging opgevoerd werden. Doordat asielzoekers vooral geweerd moesten worden. Doordat een hardvochtig neoliberaal beleid de zorg verder heeft uitgehold. Koops doet helemaal mee in deze trend, door vrouwen die een abortus willen verdacht te maken. Koops denkt Jezus aan zijn zijde te hebben. Maar volgens mij zag die mensen niet als een soort, maar als medemens.

Genoeg hierover. Deze site wil bijdragen aan het bevorderen van een ‘nieuw wij’. Daarbij helpen versleten stigmatiserende etiketten als ‘knettergek’ niet. Het herhalen van oneliners van politieke leiders draagt ook niet bij aan dit doel. Ik vraag mij dus af: welk ‘nieuw wij’ wil Koops bereiken? Wie worden daarvan uitgesloten?

Eigenlijk wil ik ook de vraag stellen: is de redactie van deze site wel trouw aan haar eigen doelstelling door Koops een platform te bieden? Maar dat schrijf ik maar niet, want dat zou het slachtoffergedrag van Koops kunnen stimuleren…

Harry Pals is gemeentepastor in de Janskerk in Utrecht en mede-initiatiefnemer van het manifest ‘Voor een sociale politiek’.

Nog geen reactie — begin het gesprek.