Er zijn veel verschillende soorten christenen in ons land en daarom hebben we ook verschillende christelijke partijen in ons land. Dat heeft te maken met onze Nederlandse pluriforme identiteit. Nederlandse christenen zijn een eigenwijs soort, ze stemmen op alle partijen van de SP tot de PVV. Zo divers is het christendom en dat is het altijd geweest in Nederland. Soms sluiten zij zich aan omdat de partij zich christelijk noemt, soms juist niet.

Christelijke waarden

Inmiddels zitten twee christelijke partijen in het kabinet, het CDA en de ChristenUnie.  Als een partij het etiket christelijk draagt, zijn er bepaalde verwachtingen. Christelijke waarden en normen worden hoog gehouden, maar wat zijn die dan en hoe worden ze uitgewerkt? Over de christelijke normen en waarden zijn namelijk niet alle christenen het eens. Als een bordje christelijk aan een partij hangt, wil dat nog niet zeggen dat de uitvoering van haar politiek ook christelijk is. Christenen zullen de eersten zijn om te zeggen dat zij ook maar gewone mensen zijn. Zou je het predicaat christelijk niet moeten vermijden in de politiek? Kun je niet beter kijken naar het behaalde resultaat van een partij en spreken over de christelijke praktijk of uitstraling? Politiek is niet zonder meer christelijk omdat er een christelijk bordje aanhangt.

Mensen die de term ons ‘Joods-christelijk erfgoed’ vaak in de mond nemen, bekijk ik met zeer veel wantrouwen. Meestal is dit namelijk gericht op het verleden, en bedoeld om mensen uit te sluiten. Onze toekomst is niet joods-christelijk, dat moet nu toch wel duidelijk zijn voor de meeste mensen. Onze toekomst is pluriform, en dat zullen we met elkaar waar moeten maken.

Voor mij is christelijke politiek, als je het dan zo wilt noemen, per definitie op de toekomst gericht. Ik geloof in de uitspraak van Theodore Parker, unitarisch theoloog en predikant uit de negentiende eeuw, vaak geciteerd onder andere door dr. Martin Luther King: ‘The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.’

Geen verheerlijking

Sommigen zullen mij misschien te optimistisch vinden, maar diep in mij is het geloof en het verlangen van deze wereld een betere en rechtvaardiger plek te maken, voor zoveel mogelijk mensen. Dat noem ik christelijk en daarom ben ik ook lid van GroenLinks en een groot fan van Jesse’s ‘we moeten het samen doen’.

Geen verheerlijking van het christelijk verleden, maar werken aan een gezamenlijke toekomst. Zoals Janneke Stegeman al zei in het interview bij Buitenhof op zondag 9 september 2017, in reactie op het romantiseren van het christelijk verleden door Sybrand van Haersma Buma: ‘In de tijd dat de touwtjes nog uit de voordeuren hingen in Nederland, zaten de vrouwen wel thuis, achter diezelfde voordeur en de homo’s in de kast’. Niet voor iedereen is dat verleden zo positief. In naam van het christendom zijn veel mensen ook benadeeld en vertrapt.

Niet bang voor de toekomst

We zullen de samenleving nieuw vorm moeten geven en het samenleven met elkaar in deze wereld toekomst moeten geven voor de toekomstige generatie. En in Nederland wisten we als inwoners van een klein land altijd dat we samen leven met vele verschillen op deze aarde. We stonden bekend als een van de tolerantste landen in de wereld, waar mensen samen aan hun toekomst bouwden. We hebben veel meegemaakt en zijn steeds een veilige haven geweest voor vluchtelingen, mensen in nood en andersdenkenden.

Nu worden we bang gemaakt voor de toekomst, en bouwen velen het liefst een muur. Dat is geen oplossing voor de toekomst, geen oplossing voor een klein land als Nederland en al helemaal geen christelijke visie.

Dit nieuwe kabinet mag zich misschien christelijk noemen, maar mijn christelijke vraag is: hoe ziet de toekomst er uit voor de zwakke, de kleine en de vluchteling? Vragen over de plannen voor de zorg, het onderwijs en de opvang van vluchtelingen. Zoals de plannen er nu voorliggen is dit niet mijn christelijke kabinet.

Dit artikel is gepubliceerd in De Linker Wang, het magazine van de religiewerkgroep van GroenLinks.

Wies Houweling

Wies Houweling

Algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland

Wies Houweling is Algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland. Daarnaast is zij bestuurslid bij De Linker Wang sinds 2015. Sinds eind …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.