Wies Houweling

Wies Houweling

Algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland

Wies Houweling is Algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland. Daarnaast is zij bestuurslid bij De Linker Wang sinds 2015. Sinds eind 2016 is ze één van de duo-voorzitters. Wies werkt als landelijk secretaris bij vrijzinnigen Nederland. Eerder was ze predikant en heeft in in kerkelijk Nederland veel bestuurservaring. Wies zat onder meer in het bestuur van de Wereldraad van Kerken, Ikon, Kerk en Vrede en het Bijbels museum. In het bestuur draagt zij haar netwerk en haar kennis van organisaties bij.

Recente artikelen van Wies Houweling