Hoewel ik mijzelf als een linksmensch zou betitelen met mijn Trouw-abonnement, Museumjaarkaart en Dungeons & Dragons-hobby, vind ik dat simplistisch gescheld op GeenStijl.nl als de moeder van alle verloedering in Nederland vaak stuitender dan de (terechte) kritiek op de even vaak goedkope inhoud van dezelfde website. In de eerste plaats is GeenStijl.nl niet de aanstichter van de ‘verruwing’ van de Nederlandse samenleving (mocht daarvan echt sprake zijn), hoogstens de chroniqueur ervan. En iedereen kent de uitdrukking: “Don’t shoot the chroniqueur”.

In de tweede plaats hebben sites als GeenStijl.nl zich ontpopt als de spreekbuis van grote groepen Nederlanders die verontwaardigd zijn over de gang van zaken in ons land. Ze verwijten de overheid verkeerde prioriteiten in opsporingsbeleid, wanbeleid in allerlei grote ict-projecten, spookambtenaren, hypocriete bestuurders, graaimanagers, gesol met vreemdelingen, kinderen en gehandicapten. Allemaal terechte kritiek. En wie de boodschapper van deze kritiek bestrijdt, maakt zich schuldig aan struisvogelpolitiek.

De door GeenStijl.nl en zijn reaguurders voorgestelde oplossingen – ‘ophangen’, ‘afschieten’, ‘deporteren’, ‘opsluiten’ – zijn meestal niet erg realistisch of sjiek. Maar dat constateren en hoofdschuddend weglopen, is maar al te vaak een uiting van arrogante linksmenschen (zoals ik) zonder gevoel voor urgentie of de tijdgeest. In principe zijn de ‘Geenstijl.nl-is-slecht’-roepers van hetzelfde kaliber als de door hen verafschuwde reaguurders. Iets met ogen, balken en splinters.

Zoals ik in mijn boek God houdt wel van een geintje bepleitte, ben ik voor een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting. Deze meningsuiting wordt alleen beperkt door de daarop gerichte wetgeving, opgesteld door onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en getoetst door de onafhankelijke, rechtelijke macht in Nederland. Dat ontslaat individuele meningsuiters niet van de morele verplichting eens tot tien te tellen voordat de reageer-knop wordt beroerd. Maar zodra de moraal wordt afgedwongen, wordt het geweten vervangen door een totalitaire dictatuur.

Laat GeenStijl.nl en zijn reaguurders lekker gaan. Bezoek de site, glimlach om de mooie taalvondsten (die zelfs de Van Dale bereiken), schud je hoofd om de grove reacties, maar neem hun kritiek serieus. Dat is onze morele verplichting.

Frank Bosman

Frank Bosman

Cultuurtheoloog

Frank Gerardus Bosman is een Nederlandse cultuurtheoloog verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.