Maar desalniettemin zijn we wel landgenoten, onderdeel van een en dezelfde natie. Maar zonder iets wat ons bindt, wat onze gezamenlijke identiteit kan versterken, is het moeilijk om deze verbinding onderling te ervaren. Juist daarom hebben we zaken nodig die deze verbinding kunnen versterken. En daarbij kunnen nationale, Nederlandse, feestdagen die inclusief zijn voor alle Nederlanders een belangrijke rol spelen. Kerst is een van deze feestdagen. Alleen voor een deel van de bevolking is Kerst nog steeds een exclusief christelijke feestdag die niet gevierd kan of mag worden door niet-christenen. Met name vanuit bepaalde islamitische stromingen wordt er weerstand geboden tegen het vieren van Kerst.

Degenen die Kerst neerzetten als een exclusief christelijk feest, miskennen volledig het inclusieve karakter van het Kerstfeest. Het huidige kerstfeest bestond al voor de komst van het christendom naar Noordwest-Europa. Het pre-christelijke midwinterfeest is als het ware door het christendom geïncorporeerd. De manier waarop we Kerst vieren is in veel opzichten eigenlijk ook überhaupt niet christelijk. De datum (Jezus is zeker niet in december geboren), de kerstboom, het met elkaar eten en het licht als symbool hebben relatief weinig met het christendom te maken. Pas wanneer je naar de kerk gaat om bewust de geboorte van Jezus te vieren en thuis christelijke symbolen toevoegt aan de kerstversieringen maak je van Kerst een christelijke feestdag.

Maar slechts een beperkt deel van de Nederlanders die kerst vieren doet dit daadwerkelijk. Het Kerstfeest is als het ware geseculariseerd in grote delen van Europa. Voor verreweg de meeste Nederlanders is Kerst gewoon een culturele Nederlandse feestdag. En dat biedt ruimte om Kerst in de huidige samenleving tot een bredere, inclusieve, feestdag voor alle Nederlanders te maken. En daarbij zouden we Kerst niet neer moeten zetten als een exclusief christelijke feestdag, maar juist het inclusieve karakter van Kerst als nationale feestdag van alle Nederlanders moeten promoten.

We zouden het kerstfeest daarom als het ware moeten ‘ontchristelijken’, voor zover dat al niet gebeurd is. Natuurlijk, het is prima wanneer je Kerst wilt vieren als meer dan een  nationale, culturele feestdag, dus met ook de christelijke elementen erbij. Maar we moeten van Kerst niet langer een exclusief christelijke feestdag maken, want dan is het niet meer ‘onze’, gezamenlijke nationale feestdag als Nederlanders zijnde, maar alleen de feestdag van met name de christenen. Juist om onszelf als landgenoten onderling verbonden te voelen hebben we gezamenlijke feestdagen die iedereen kan vieren, zoals Kerst, nodig. Want ook voor niet-christenen kan Kerst een echte feestdag zijn, een dag van warmte, gezelligheid en tijd voor familie en vrienden. Tijd om Kerst voortaan dan ook primair als nationale, culturele feestdag te beschouwen, en het exclusief christelijke karakter los te laten.

Klik hier voor een interview met Geling.

geling

Gert Jan Geling

Historicus, theoloog en arabist

Gert Jan Geling is historicus, theoloog en arabist. Hij werkt aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden over ex-moslims en het …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.