Het Haagse gemeenteraadslid Cemil Yilmaz (Nida) en Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions stralen hoop uit. Hun beschouwingop Nieuw Wij over de “Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen” waarvan de verhoren de afgelopen weken in de Tweede Kamer plaatsvonden, besluiten zij met een belangrijke boodschap:

“Verandering kost nou eenmaal tijd en het opbouwen van een relatie en daarmee vertrouwen ook. Wie geen oog heeft voor de gelaagdheid en complexiteit van de uitdaging waar we met zijn allen voor staan, zal snel vervallen in spierballentaal en korte termijnoplossingen die wederzijdse vervreemding verder in de hand werkt. Dus laten we beginnen met een schone lei, de handen ineenslaan om gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid te nemen”.

Ja, Cemil en Dionne, zo zou het moeten. Het opbouwen van een relatie tussen onze Islamitische landgenoten en onze overheid. Maar helaas. Het handelen van deze parlementaire ondervragingscommissie met het Islamitische deel van onze samenleving, staat die schone lei en de ineenslaande handen hopeloos in de weg.

Het is een feit dat rechters, advocaten en griffiers het dragen van een keppeltje, hoofddoek of kruisje in de rechtszaal niet is toegestaan. Deze religieuze symbolen zouden de schijn kunnen opwekken dat deze functionarissen niet neutraal zijn bij het uitoefenen van hun ambt in de rechtszaal. Voor deze norm heeft onze politiek gekozen op die plaatsen waar Vrouwe Justitia regeert.

De regels van dit soort neutraliteit werden nu door ons parlement met deze onderzoekscommissie op een grove wijze geschonden.

Eenzijdige keuze

De “Parlementaire ondervragingscommissie voor ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen” richtte haar pijlen op moskeeën en andere religieus-Islamitische organisaties om het verhaal van buitenlandse financiering boven water te krijgen. En ook alleen maar op deze religieuze instellingen. Onze Tweede Kamer is gemachtigd zo’n onderzoek doen. En daar waar de parlementsleden dit nodig achten, wordt dit middel uit de kast gehaald. Voorafgaand aan het verhoor dat onderdeel uitmaakt van dit soort onderzoeken, wordt diegenen die opgeroepen worden verteld dat zij geen verdachten zijn. Wel getuigen. Zij moeten hun verklaringen onder ede afleggen.

Maar wat heeft ons parlement zich met dit laatste onderzoek vergaloppeerd! Al direct vanaf het begin. De Kamer kiest er dus voor om dit onderzoek te beperken tot Islamitische organisaties. Die keuze roept vragen op. Is de financiering bij de Moslims anders of erger dan bij Rooms-Katholieke, Evangelische, Joodse of Boeddhistische organisaties? Met deze eenzijdige keuze, dus nog voordat het onderzoek van start is gegaan, laat de Kamer bij de eerste stappen haar neutraliteit al varen.

Daarnaast is het onderzoek het initiatief van een tweetal Kamerfracties waarvan de ene, de SGP, al heel lang haar afkeur van de Islam, zowel religieus als politiek, niet onder stoelen of banken steekt. Het Islam-manifest van die partij spreekt boekdelen. Meer boekdelen dan de Koran dik is.

Uit die politieke hoek komt de vraag naar dit parlementair onderzoek. En dan toch alleen maar de Moslim in ons land onderzoeken. Dit is een vertoning die de aanwezigheid van een kruisje of het keppeltje in de rechtszaal doet verbleken.

Ik zal het hele rijtje namen van de leden van de onderzoekscommissie niet afgaan. Maar onder de overige leden zitten parlementariërs die al sinds jaar en dag proberen de Islam de samenleving uit te bannen. En ook zijn er leden van fracties die voortdurend bezig zijn, uit opportunistische angst voor stemverlies, Wilders en Baudet rechts in te halen zo gauw er maar iets te melden is over islamitische Nederlanders.

Hier deugt niets van

Deze gang van zaken klopt natuurlijk helemaal niet. Hier deugt gewoon niets van. Dit is heel veel meer partijdigheid dan dat keppeltje, kruisje of hoofddoek van de advocaat of de griffier op de rechtbank ooit zullen kunnen uitdragen.

De getuigen wordt gevraagd de eed of de belofte af te leggen. Het op die manier verhoren geeft de commissie een extra handvat om bij eventuele onwaarheden rechtsmiddelen te kunnen gebruiken om de gehoorde juridisch aan te pakken.

Wat dit onderdeel van de procedure betreft is het aardig om te vermelden dat de tweede aanvrager in de Kamer van dit onderzoek, lid van de SP, zelf ooit geweigerd heeft bij de troonsopvolging door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander haar eed van trouw af te leggen. Als volksvertegenwoordiger geen respect tonen voor de waarden van onze dierbare monarchie, maar Moslims in ons land wel dwingen zich onder ede te laten verhoren op basis van aannames en een geruchtenstroom. Om het woord verdachtmaking maar niet te gebruiken. Ook dit is Nederland onwaardig.

De verhoren liggen achter ons. Wat er nog staat te gebeuren zullen we binnenkort wel horen. Onderhand heeft deze commissie een groot wantrouwen geschapen tussen de Nederlandse Moslimgemeenschap en de overheid. In plaats van dat onze volksvertegenwoordigers zich hebben ingespannen om juist de bestaande verdeeldheid binnen de samenleving te verkleinen en de handen ineen te slaan, hebben zij ervoor gezorgd dat nog meer mensen hun rug hebben gekeerd naar datgene wat zich een parlementaire democratie noemt.

Mijn jarenlange samenwerking vanuit de Joodse samenleving met de Islamitische gemeenschap op allerlei beleidsterreinen zoals onderwijs, jeugdzorg, godsdienstvrijheid, ritueel slachten en nog heel veel meer, heeft mij allang geleerd dat de integratie is geslaagd. De acceptatie echter door de politiek, die is mislukt.

'Rechtertje spelen'

Dit ‘rechtertje spelen’ door Kamerleden die verre van onbevooroordeeld zijn, trekt een zware wissel op een samenleving die dreigt af te glijden naar duistere tijden waar onze vaderlandse geschiedenis vol van staat.

Ja, Cemil en Dionne, we moeten beginnen met een schone lei en de handen ineen slaan. Maar dat kan pas als tenminste één van de 150 Tweede Kamerleden nu opstaat en een hardgrondig ‘nee’ laat horen over deze schaamteloze gang van zaken.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Lody van de Kamp2

Lody van de Kamp

Rabbijn

Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de …
Profiel-pagina
Al 8 reacties — praat mee.