Nieuwwij.nl is voor iedereen in Nederland die interesse heeft in levensbeschouwelijke onderwerpen en diversiteit. Van links tot rechts en van progressief tot conservatief. Dat is ook precies de reden dat ik, hoewel ik me bij een programma als De Nieuwe Wereld van de IKON (nu EO) zeer thuis voel, ook op de uitnodiging van Prem Radhakishun ben ingegaan om een nacht zijn gast te zijn op radio 1 voor POW. Dat maakt mij lastig in een hokje te plaatsen en dat geldt in zekere zin ook voor Nieuwwij.nl. We spreken zeer verschillende doelgroepen aan en ik zie dat juist als een kracht en niet als een zwakte. Soms vraagt iemand mij: “Wanneer je voor iedereen bent, ben je dan eigenlijk niet voor niemand?” Dat vind ik een terechte vraag. Toch denk ik dat het antwoord in ons geval ‘nee’ is. De rode draad is en blijft uiteraard wel het zoeken naar de verbinding van geluiden, personen of ideeën.

In dat kader werp ik graag wat licht op onze huidige series. Deze bestaan uit onderwerpen waar we extra aandacht aan willen besteden en die we uitgebreid willen verkennen, ook deze maand.

Conservatieven bestaan niet, progressieven evenminover de verschillende uitgangspunten binnen een en dezelfde religieuze gemeenschap. Hoe komen mensen die zich op dezelfde tekst beroepen toch tot een totaal andere interpretatie van hun geloof en de normen en waarden die zij daaraan koppelen? Wat maakt eigenlijk dat iemand progressief dan wel conservatief te noemen is in religieuze context? Nu is het christendom aan de beurt, maar andere gemeenschappen volgen spoedig. Zelf vind ik dit interessant, omdat ik merk dat de intrareligieuze dialoog vaak lastiger en soms ook pijnlijker is dan de interreligieuze dialoog. Dit geven de geïnterviewden zelf ook regelmatig aan. Bovendien werpt het een licht op de enorme pluriformiteit binnen religieuze gemeenschappen.

Nieuwwij.nl in bed met…over seksualiteit binnen verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen. Hoe is de beleving van seksualiteit binnen verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen? Wat zijn de do’s en don’ts? Wat wordt er zoal aanbevolen dan wel afgeraden? Wat is de rol van seksualiteit binnen een bepaalde gemeenschap en welke taboes leven er eigenlijk nog? En wat zijn de verrassende inzichten?

Nederland in 2050 (NL 2050)over de toekomst. Wat is de plek van de mens in relatie tot de technologische vooruitgang? Wat als de olie opdroogt? Komt er een nieuwe wereldreligie op? Bestaat de kerk dan nog? Hoe zit het met ethiek, politiek en macht? We interviewen een serie prominente figuren, die we horen in het publieke of politieke debat. Elk persoon schetst vanuit zijn of haar expertise een beeld van de toekomst. Want de toekomst is altijd spannend en de meesten van ons fantaseren er af en toe over, zowel in positieve als negatieve zin.

De Respectmovementover hoe we de term respect opnieuw invulling kunnen geven. Nieuwwij.nl is partner van deze beweging. Ilco van der Linde en Sylvana Simons zijn het gezicht en de co-founders. We zullen content plaatsen die raakt aan verschillende thema’s, zoals repect voor democratie, de vrouw, de nieuwkomer, de bezorgde burger, duurzaamheid, de gewone man en diversiteit. Aangezien respect steeds meer verworden is tot iets dat je schijnbaar kunt eisen in plaats van verdienen, leek het ons relevant, om deze thema’s onder de loep te leggen. Uiteindelijk resulteert dit in een manifest waarin alle thema’s samenkomen, maar ook debatten, lezingen, interviews en meer.

In de nabije toekomst gaan we ook een serie wijden aan rituelen rondom de dood, maar daarover later meer.

Deze series werpen een hoop vragen op. Het is heerlijk om een column of opiniestuk te schrijven, maar soms is het gewoon nodig om een ander de juiste vragen te stellen. Als kind werd mij geleerd dat het beste antwoord op een vraag vaak een wedervraag is. Bij alle verbindingsprojecten en wezenlijke gesprekken blijkt dat ook weer. Wie de juiste vragen weet te stellen en vervolgens echt luistert, zonder al bezig te zijn met het formuleren van een mogelijk antwoord of eigen standpunt, kan heel veel bereiken, leren en tot nieuwe inzichten komen.

Ik wens iedereen voor deze maand tenminste één verrassend of vernieuwend inzicht toe. Zoals de talmoed zegt: “Wie is wijs? Hij die van iedereen leert.”

Profiel Chantal 2021 thuis

Chantal Suissa-Runne

Adviseur

Chantal Suissa-Runne heeft diverse succesvolle programma’s opgezet omtrent het verbinden van verschillende groepen in de samenleving …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.